Rząd planuje zmiany w systemie wsparcia fotowoltaiki – szczegóły mają zostać przedstawione w kwietniu. Nowe rozwiązania mają być korzystniejsze dla prosumentów…

    OHSAS 18001 to międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), który pomaga firmom chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Jest to dobrowolny standard, który określa…