Karta wypadku przy pracy a protokół powypadkowy

Karta wypadku przy pracy

Nawet najlepsze zabezpieczenia w miejscu pracy, nie mogą w 100% ustrzec pracownika przed wypadkiem przy pracy. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, wtedy konieczne jest przeprowadzenie określonych czynności, w celu wyjaśnienia jego przyczyny. Najważniejszym dokumentem zawierającym zbiorcze informacje na temat wypadku jest tzw protokół powypadkowy lub karta wypadku przy pracy. Jakie są między nimi różnice?

Karta wypadku przy pracy – forma zatrudnienia

Rodzaj dokumentu powypadkowego zależy od tego, na jakich zasadach osoba poszkodowana wykonywała pracę na rzecz pracodawcy. Jeżeli zatrudnienie opierało się o umowę o pracę, wtedy po wypadku przy pracy sporządza się protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli osoba poszkodowana wykonywała obowiązki pracownicze w oparciu o umowę zlecenie lub o dzieło. Wtedy po ustaleniu wszystkich okoliczności i skutków wypadku, zostaje sporządzona karta wypadku.

Zobacz również: Odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy – krok po kroku

Jak wygląda karta wypadku przy pracy?

Dokument ten jest nieco okrojoną wersją protokołu powypadkowego. Posiada jednak wszystkie niezbędne pola, które dokładnie opisują przebieg wypadku, jego skutki oraz dane osobowe poszkodowanego i świadków. Wzór karty wypadku przy pracy udostępniony przez Państwową Inspekcję Pracy, składa się z 4 stron.

Pierwsza strona to dane identyfikacyjne płatnika składek (pracodawcy) oraz poszkodowanego. W przypadku informacji o pracodawcy, należy podać imię i nazwisko (lub nazwę przedsiębiorstwa), adres siedziby firmy, NIP, REGON, PESEL oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Generalnie te same informacje należy uzupełnić w sekcji poszkodowanego. Dochodzi tam jeszcze podanie tytułu ubezpieczenia podatkowego.

Pozostałe strony dotyczą już kwestii samego przebiegu wypadku oraz kilku innych informacji. Należy wpisać m.in.:

 • Datę wypadku oraz dane osoby zgłaszającej
 • Okoliczności całego zdarzenia
 • Rodzaj doznanych urazów
 • Imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania świadków wypadku
 • Czy poszkodowany był w chwili wypadku pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • Datę sporządzenia dokumentu

Kartę wypadku przy pracy sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden zostaje wręczony osobie poszkodowanej (lub jego rodzinie jeżeli doszło do śmierci pracownika), drugi egzemplarz wysyłany jest wraz z inną dokumentacją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a trzeci pozostaje w aktach przedsiębiorstwa.

Sprawdź również: Urlop na żądanie – ile dni przysługuje? Kiedy zgłosić?

Wypadek przy pracy –  świadczenia ZUS

Niezależnie od formy zatrudnienia poszkodowanego, świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych będą takie same (o ile były odprowadzane składki). ZUS po zapoznaniu się z dokumentacją, może wypłacić szereg różnych świadczeń:

 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • jednorazowe odszkodowanie;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa;
 • renta rodzinna;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Zobacz również: Co to jest ubezpieczenie NNW? Co obejmuje i ile kosztuje?

Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek w pracy

Istnieje również możliwość dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia od pracodawcy. Muszą jednak zostać spełnione dwa warunki. Przede wszystkim wypadek przy pracy spowodowany był niedbalstwem ze strony pracodawcy. Po drugie o świadczenia uzupełniające można ubiegać się tylko w sytuacji, gdy środki wypłacone z ZUSu nie były w stanie zrekompensować doznanych obrażeń (materialnych i osobowych). Interesujący jest również zakres możliwych świadczeń, pochodzący z OC pracodawcy. Osoby poszkodowane, które ubiegają się o wypłatę świadczeń na drodze cywilnej, mogą wnioskować m.in. o: wypłatę odszkodowania za zakup leków, zwrot kosztów za leczenie w placówkach prywatnych, stałą rentę, zadośćuczynienie czy też zwrot kosztów opiek świadczonej przez osobę trzecią.

Bez względu jednak na ścieżkę odszkodowawczą, karta wypadku tuż obok protokołu powypadkowego stanowi bardzo ważny dokument, poświadczający o okolicznościach wystąpienia wypadku. Dzięki niej droga do uzyskania należnych świadczeń będzie znacznie prostsza.

Ubezpieczenie NNW od wypadku przy pracy

Oprócz wyżej wspomnianych rodzajów odszkodowań, zarówno pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, jak i na umowę cywilno-prawną, mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie NNW. Na rynku operuje kilkadziesiąt różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, które oferują takowe rozwiązania. Czym się cechuje ubezpieczenie NNW? Przede wszystkim tym, że to sam ubezpieczony decyduje o zakresie i sumie ubezpieczenia. Im większy zakres ubezpieczenia NNW, tym większa składka. Firmy niekiedy finansują swoim pracownikom tzw. ubezpieczenie grupowe, które również jest ubezpieczeniem dobrowolnym.


Sprawdź również:

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.