Odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy – krok po kroku

Odszkodowanie z OC sprawcy

Wypadek komunikacyjny to z pewnością nieprzyjemna sytuacja zarówno dla poszkodowanego jak i sprawcy zdarzenia. Odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy to jedna z ważniejszych rzeczy, o które należy zadbać a tak na prawdę wywalczyć. Dlaczego jednak uzyskanie odszkodowania po wypadku związane jest z wieloma komplikacjami, a kierowcy często uzyskują zaniżone odszkodowanie z OC? Postaram się to dokładnie wyjaśnić.

Wypadek samochodowy a kolizja – jakie są różnice?

Zanim przejdę do kwestii odszkodowania z OC za wypadek, to wyjaśnię najpierw rozbieżności pomiędzy kolizją a wypadkiem. Niekiedy słyszy się od rodziny, znajomych, że na trasie takiej i takiej, doszło do wypadku bo stłukły się dwa auta. W rozmowie mniej oficjalnej takie pojęcie może i przejdzie, aczkolwiek od strony prawnej kolizja a wypadek samochodowy to dwie całkowicie różne sytuacje.

Wypadek to zdarzenie drogowe, w którym co najmniej jeden z uczestników ponosi śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, którego leczenie trwa dłużej niż 7 dni. A więc nawet jeżeli osoba została lekko ranna i opatrzona na miejscu, zdarzenie może zostać uznane za kolizję.

Może również zdarzyć się, że pierwotnie doszło do kolizji. Kierowcy i pasażerowie bez problemu opuścili pojazdy, obejrzeli szkody, spisali oświadczenie i rozstali się w mniej lub bardziej pokojowej atmosferze. Jednak po kilku dniach bądź nawet tygodniach, jeden z uczestników zaczyna odczuwać dolegliwości bólowe. Jeżeli będą one miały powiązanie z kolizją i wymagały szpitalnego leczenia, to zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako wypadek drogowy, a osoba poszkodowana będzie miała prawo do pełnych świadczeń odszkodowawczych.

Przy okazji sprawdź również, jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie z OC, AC i NNW – różnice

Początkowi użytkownicy pojazdów nie do końca zorientowani są w przepisach ubezpieczeniowych. Na każdym kroku można spotkać reklamy firm ubezpieczeniowych, które oferują różnego rodzaju polisy – nie tylko komunikacyjne. Zasadniczo można wyróżnić 3 rodzaje polis ubezpieczeniowych:

  • Polisa OC – odpowiedzialności cywilnej
  • Polisa AC – polisa autocasco
  • Polisa NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków

Polisa OC jako jedyna jest obowiązkowa, tzn. konieczność posiadania ważnego ubezpieczenia OC dotyczy większości pojazdów mechanicznych. Nawet jednodniowa przerwa w okresie ubezpieczenia, może skutkować nałożeniem kary finansowej na właściciela pojazdu. Monitorowaniem tego stanu zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co prawda nikt nie siedzi i ręcznie nie sprawdza bazy danych pod kątem przerw, a zajmuje się tym specjalny algorytm.

Jak sama nazwa ubezpieczenie, polisa OC chroni właściciela pojazdu przed odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody. To oznacza, że jeżeli był on sprawcą kolizji bądź wypadku, wypłatą wszelkich świadczeń na rzecz osób poszkodowanych zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe a nie sam sprawca. Niestety najczęściej związane jest to z podniesieniem składki ubezpieczeniowej, jednak wyjściowo i tak jest to bardziej korzystne niż wypłata kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania.

Zupełnie inaczej funkcjonują polisy AC i NNW. Przede wszystkim nie są to polisy obowiązkowe, ale bardzo przydatne. Polisa AC dotyczy szkód na mieniu, a konkretnie na pojeździe. Ubezpieczyciel pokrywa wydatki na jego naprawę, nawet jeżeli sam kierowca przyczynił się do jego uszkodzenia. Ubezpieczenie AC pojazdu nie zamyka się jednak wyłącznie do uszkodzeń na skutek stłuczki czy otarcia. W jego zakres wchodzi również ubezpieczenie od kradzieży czy pożaru. Trzeba jednak nadmienić, że polisy AC nie są tak korzystne jak polisy OC, ale z drugiej strony w przypadku posiadania samochodu średniej klasy, warto zainwestować w takie zabezpieczenie.

Podobnie do polisy AC działa polisa NNW. Nie jest ona obowiązkowa i dotyczy wyłącznie szkód osobowych. Co istotne nie musi ona dotyczyć wyłącznie zdarzeń komunikacyjnych. W ofercie zakładów ubezpieczeniowych można spotkać różne pakiety polis, dostosowane do wymagań praktycznie każdej osoby. Naturalnie im większy zakres ochrony, tym większa jest składka ubezpieczeniowa. To samo dotyczy się sumy ubezpieczenia, a więc maksymalnej kwoty odszkodowania, którą może wypłacić ubezpieczyciel. Mówiąc wprost na im więcej chcemy się ubezpieczyć, tym większą składkę musimy odprowadzać.

Odszkodowanie po wypadku – jak uzyskać?

Najpierw w skrócie omówmy ścieżkę postępowania. Niezależnie od tego czy było to małe czy też większe uderzenie, sprawdźmy czy osoby w drugim pojeździe są całe i zdrowe. Powstrzymujemy się od wyzwisk, szarpaniny albo co gorsza wyładowania agresji – to w niczym nie pomoże! Jeżeli ucierpiały wyłącznie pojazdy to usuwamy je w taki sposób, aby nie blokować ruchu! Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie ma możliwości przesunięcia pojazdu (urwane koło, silnik itp.) Pamiętajmy, że za nieusunięcie pojazdu z miejsca kolizji, kierowcy grozi mandat w wysokości 150 zł. Co innego jeżeli do stłuczki doszło na wiejskiej drodze, posesji czy mało uczęszczanym parkingu.

Po zabezpieczeniu pojazdów wypadałoby ustalić winnego całego zamieszania. Jeżeli pojawiają się wątpliwości lub żaden z kierowców nie poczuwa się do winy, to należy wezwać patrol drogówki. Policjanci ustalą przebieg wydarzeń i wskażą osobę winną całemu zdarzeniu. Niestety najprawdopodobniej sprawca dostanie obligatoryjnie mandat za spowodowanie kolizji. Niemniej jednak notatka policyjna stanowić będzie silny argument dla zakładu ubezpieczeń sprawcy, który powinien bez problemu wypłacić odszkodowanie.

Następnie poszkodowany powinien zgłosić się do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia. W tym celu powinien posiadać numer jego polisy OC oraz wspólne oświadczenie i wszelkie inne dokumenty, mogące ustalić przebieg zdarzenia np. zdjęcia. Co ważne nie trzeba zgłaszać się od razu. Tym bardziej, jeżeli pojazd jest sprawny technicznie i nadaje się do jazdy. Okres przedawnienia roszczeń wynosi aż 3 lata. Zdarza się, że poszkodowani dzwonią od razu po stłuczce, nie mając żadnych konkretnych informacji.

Naprawa pojazdu z polisy OC sprawcy

Osoba poszkodowana może wybrać jedną z dwóch metod naprawy pojazdu: kosztorysową lub warsztatową (bezgotówkową). W pierwszym przypadku wymagane są oględziny rzeczoznawcy, który powinien zjawić się w ciągu kilku dni od zgłoszenia zdarzenia. Dokonuje on oceny stanu pojazdu i kalkulacji części zamiennych oraz robocizny. Ubezpieczalnia wpisuje to wszystko w kosztorys i odsyła dokument poszkodowanemu. Na jego podstawie wypłacane jest odszkodowanie. W tym przypadku pieniądze z odszkodowania nie muszą zostać przeznaczone na naprawę pojazdu. Równie dobrze kierowca może sprzedać samochód, a za pieniądze ze sprzedaży i odszkodowania kupić sobie inny wóz. Niestety metoda kosztorysowa ma swoje dobre i złe strony, ponieważ często kwoty znajdujące się na kosztorysie są zaniżone. Przez co poszkodowani otrzymują zbyt mało środków na naprawę pojazdu. Zaniżenie odszkodowania z OC to jednak częsta praktyka ubezpieczalni, co opiszę poniżej.

Naprawa bezgotówkowa jest z kolei bezpieczniejszym wariantem, aczkolwiek sprowadza się tylko do naprawy pojazdu. Poszkodowany zwyczajnie podstawia samochód do wskazanego punktu naprawczego, który zajmie się jego naprawą. Po zakończonej operacji warsztat samochodowy rozlicza się z zakładem ubezpieczeń, a poszkodowany odbiera sprawny pojazd nie ponosząc żadnych kosztów. Najczęściej kierowcy starszych pojazdów decydują się na rozliczenie kosztorysowe, a posiadacze młodszych i cenniejszych aut rozliczają się bezgotówkowo.

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy na leczenie

Poszkodowani, którzy znacząco ucierpieli na skutek wypadku, również mają prawo do uzyskania odszkodowania. Ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć koszty:

  • zabiegów medycznych
  • leków
  • sprzętu rehabilitacyjnego
  • urządzeń ortopedycznych
  • dojazdów do szpitala czy apteki

Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku z polisy OC, należy przedstawić ubezpieczycielowi wszelkie dokumenty potwierdzające wydatki czyli np. paragony z apteki, faktury za usługi medyczne. Jeżeli terminy zabiegów refundowanych przez publiczną służbę zdrowia są bardzo odległe, to poszkodowany ma prawo skorzystać z prywatnych placówek medycznych.

Oprócz odszkodowania poszkodowanym przysługiwać będzie również zadośćuczynienie, a więc forma rekompensaty pieniężnej za doznany krzywdy osobowe, takie jak ból, cierpienie i wszelkie negatywne odczucia psychiczne. Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie do każdego przypadku. Zadośćuczynienie wypłacane jest również najbliższej rodzinie zmarłego, który stracił życie na skutek wypadku.

Zaniżone odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy – co robić?

Niejednokrotnie zdarza się, że odszkodowanie z OC zaproponowane przez ubezpieczyciela, jest zaniżone i nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy pojazdu lub leczenia. Zaniżone odszkodowanie to zmora wielu tysięcy poszkodowanych kierowców na całym świecie. Jak rozpoznać, czy kwota odszkodowania jest zbyt niska? Przede wszystkim będzie to widoczne na kosztorysie naprawy pojazdu. Często stosuje się różne triki, mające na celu wypłatę zaniżonego odszkodowania z OC. Jakie konkretnie? M.in. ceny części zamiennych, które nie są oryginalne lub stanowczo zbyt niskie koszty roboczogodzin. Szereg takich czynników znacząco wpływa na wypłatę zaniżonego odszkodowania z polisy OC bądź też AC. Dlatego warto po otrzymaniu kosztorysu, skontaktować się z niezależnym rzeczoznawcą samochodowym lub profesjonalną kancelarią odszkodowawczą.

Przede wszystkim będzie to widoczne na kosztorysie naprawy pojazdu. Często stosuje się różne triki, mające na celu wypłatę zaniżonego odszkodowania z OC. Jakie konkretnie? M.in. ceny części zamiennych, które nie są oryginalne lub stanowczo zbyt niskie koszty roboczogodzin. Szereg takich czynników znacząco wpływa na wypłatę zaniżonego odszkodowania z polisy OC bądź też AC. Dlatego warto po otrzymaniu kosztorysu, skontaktować się z niezależnym rzeczoznawcą samochodowym lub profesjonalną kancelarią odszkodowawczą.

Sprawdź również:

źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.