Ile wynosi mandat za picie w miejscu publicznym?

Ile wynosi mandat za picie w miejscu publicznym?

Spożywanie napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej to częste przewinienie, które przeważnie kończy się nałożeniem mandatu. Warto zatem wiedzieć, na co konkretnie się narażamy, gdy rozkoszujemy się alkoholowym trunkiem w miejscu publicznym.

Czym wg prawa jest napój alkoholowy?

Aby lepiej zrozumieć istotę karania za picie w miejscu publicznym, należy wcześniej jasno sprecyzować pojęcie napoju alkoholowego. Jego definicję precyzyjnie określa art. 46 Dz.U.2023.165, który brzmi:

1) Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Jednocześnie artykuł ten precyzuje i rozgranicza pojęcie stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości:

2) Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
3) Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Gdzie nie wolno spożywać alkoholu?

Zgodnie z prawem, alkoholu nie wolno spożywać w przestrzeni publicznej, czyli np. ulicach, na ławeczce w parku, na chodniku, itp. Jasno określa te zasady art. 14 Dz.U.2023.165, który składa się z wielu punktów, z czego do najważniejszych zaliczyć można pkt 2a:

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Ponadto ustawodawca przewidział tutaj ustępstwo w drodze wyjątku, które dokładnie opisuje pkt 2b:

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Co grozi za picie w miejscu publicznym?

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest wykroczeniem, zagrożone karą grzywny. Jasno precyzuje to art. 43(1), Dz.U.2023.165, który brzmi:

Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

Co do zasady, grzywna ta występuje w formie mandatu karnego w wysokości 100 zł. Taki mandat trzeba opłacić w terminie do 7 dni, a w przypadku odmowy jego przyjęcia, sprawa kierowana jest do rozstrzygnięcia na drodze sądowej.


Zobacz również:

Autor
Piotr Rogowski
Piotr Rogowski

Specjalista do spraw geopolityki, finansów publicznych i środków europejskich. Od 6 lat wykonuje zawód doradcy finansowego, prywatnie fascynuje się podróżami po dalekiej Azji.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze