Zwolnienie l4 na dziecko – zasiłek opiekuńczy 2021

Zwolnienie l4 na dziecko

O zwolnienie lekarskie l4 na dziecko, mogą ubiegać się oboje rodzice. Dokument taki może wypisać lekarz rodzinny. Taki rodzaj zwolnienia przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie chorobowe. Tematem zwolnienia l4 na dziecko warto zainteresować się już od początków macierzyństwa.

Zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

O zasiłek opiekuńczy, może ubiegać się każdy pracownik, zatrudniony na umowę o pracę. W przypadku przedsiębiorców lub osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, uwarunkowane jest to posiadaniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dla dziecka poniżej wieku 8 lat, zwolnienie l4 na dziecko, przysługiwać będzie w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub przedszkola, żłobka lub klubu dziecięcego. Jeżeli opiekę nad dzieckiem sprawowała niania, z którą rodzice mieli podpisaną umowę lub też inna osoba, to zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie w przypadku jej zachorowania.
  • choroby jednego z rodziców lub porodu, co uniemożliwia stałą opiekę nad dzieckiem
  • pobytu jednego z rodziców w szpitalu bądź innym zakładzie leczniczym, co uniemożliwia sprawowanie stałej opieki nad dzieckiem

Dla dziecka w wieku do 14 lat, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku jego choroby. Podobnie jest w przypadku dzieci do lat 18 o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź też niepełnosprawności związanej z ciągłą opieką pielęgnacyjną, świadczoną przez osoby trzecie.

Sprawdź również, ile kosztuje paszport, jak przebiega zmiana nazwiska i jak ubiegać się o becikowe.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.