Ile kosztuje paszport? Ile trwa jego wyrobienie? Aktualne dane

Ile kosztuje transport?

Czeka Cię wyrobienie paszportu? Dokument ten wymagany jest, aby podróżować do wielu obcych krajów i może służyć jako dokument potwierdzający tożsamość obywatela – np. jeżeli chcemy załatwić różne formalności, takie jak ubezpieczenie na życie. Sprawdź, ile kosztuje paszport, gdzie możesz go wyrobić oraz ile trwa cała procedura. Omówimy również kwestię ekspresowego wyrobienia paszportu, na wypadek konieczności nagłego wyjazdu za granicę. Sprawdźmy więc wszelkie możliwe informacje na temat wyrabiania paszportu, które znaleźć można na oficjalnych stronach rządowych.

Gdzie mogę wyrobić paszport?

Wnioski o wyrobienie paszportu przyjmują wszystkie punkty paszportowe na obszarze całego kraju. Na chwilę obecną jest ich na terenie Polski ponad 100. Co ciekawe, wcale nie musisz udawać się do punktu zlokalizowanego najbliżej Twojego miejsca zamieszkania i możesz wybrać zupełnie dowolny. Pamiętaj tylko, że gotowy dokument możesz odebrać wyłącznie w biurze, w którym składałeś dokumenty. Gdzie zatem mogę znaleźć adresy poszczególnych biur paszportowych? Wszelkie informacje bez problemu odnajdziesz na oficjalnych stronach Urzędów Wojewódzkich lub klikając w poniższy link.

[irp posts=”2391″ name=”Biura paszportowe w Polsce. Lista adresowa wg województw”]

Jak wyrobić paszport przez internet?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy wniosek o wyrobienie paszportu można złożyć online przez Internet. Tutaj czeka nas spore rozczarowanie, ponieważ takiej sposobności na dzień dzisiejszy po prostu nie ma (z uwagi na specyfikę samego dokumentu i względy bezpieczeństwa). Nie wykonamy tego również za pomocą profilu zaufanego czy też platformy ePUAP. Sytuacji nie ułatwia również fakt, że nie ma ogólnodostępnego wniosku paszportowego, którego można by pobrać online. Dokument ten znajdziesz wyłącznie w biurach paszportowych, gdzie bez trudu poradzimy sobie z jego wypełnieniem.

Istnieją co prawda druki gotowe do pobrania, jednak nigdy nie ma gwarancji, że konkretne wzory są aktualnie obowiązującymi na terenie kraju i spełniają kryteria techniczne.

Czy zatem cokolwiek w kwestii wyrobienia paszportu, mogę zdziałać internetowo? Na szczęście pomyślano przynajmniej o jednym aspekcie. Dzięki usłudze online możesz sprawdzić, kiedy Twój paszport będzie gotowy do odbioru. Polecamy również skorzystać z funkcji przypomnienia o terminie odbioru paszportu za pomocą wiadomości e-mail lub SMS. Warto na koniec wspomnieć o serwisie zdalnej rejestracji e-konsulat, na którym zarejestrujesz wizytę w wybranym przez siebie konsulacie.

Wniosek o paszport – skąd pobrać?

Aktualnie obowiązujący wniosek o wyrobienie paszportu, możesz pobrać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie Polski. Jeżeli aktualnie przebywasz poza granicami Polski, dokument ten udostępni Ci urzędujący tam konsulat. Przypominamy, że wniosku o wydanie paszportu nie możesz wysłać przez Internet i w celu wszczęcia procedury, musisz osobiście zgłosić się do dowolnego biura paszportowego lub konsulatu.

Jakie dane znajdują się w paszporcie?

Paszport to bardzo ważny dokument, która pozwala na bezproblemowe poruszanie się po różnych krajach spoza Unii Europejskiej. Znajdują się w nim wszystkie najistotniejsze dane obywatela kraju, takie jak:

 • nazwisko,
 • imię lub imiona,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj pochodzenia (obywatelstwo),
 • płeć,
 • wizerunek twarzy posiadacza paszportu,
 • podpis (nie dotyczy dzieci poniżej 13. roku życia lub osób o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • numer PESEL,
 • seria i numer paszportu,
 • data wydania oraz data ważności,
 • informacja o jednostce wydającej paszport,
 • od 29 czerwca 2009 roku na paszporcie znajdują się również dane biometryczne (odcisk palców i wizerunek twarzy), jednak nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia i osób, u których pobranie odcisku jest niemożliwe.

Ile kosztuje paszport?

Wyrobienie dokumentu paszportowego kosztuje obecnie 140 zł i jest to opłata stała. Stawka ta może jednak ulec zmianie, jeżeli przysługują Ci odpowiednie zniżki lub ulgi. Obecnie funkcjonują dwa progi zniżkowe w wymiarze 50 lub 75 procent.

Ulga w wysokości 50% przysługuje:

 • Emerytom i rencistom;
 • Osobom niepełnosprawnym;
 • Uczniom i studentom;
 • Rodzicom oraz współmałżonkom rodziców w rodzinach wielodzietnych, którzy posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny);
 • Osobie, która jest utrzymywana przez współmałżonka będącego emerytem, rencistą lub osobą niepełnosprawną;
 • Osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym;
 • Osobom otrzymującym stały zasiłek z pomocy społecznej;
 • Kombatantom oraz osobom, które stały się ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Uwaga! Ulga studencka nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz, 1365)

Ulga w wysokości 75% należy się z kolei:

 • Uczniom i studentom do lat 26, pochodzącym z rodzin wielodzietnych (posiadających Kartę Dużej Rodziny);
 • Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności, które pochodzą z rodzin wielodzietnych (posiadających Kartę Dużej Rodziny).

Obniżenie opłaty za wydanie nowego paszportu

Ze zniżki mogą natomiast skorzystać osoby, które zdecydowały się wyłącznie na zmianę zdjęcia paszportowego (np. z uwagi na dużą zmianę w wyglądzie), sprostowanie danych osobowych takich jak:

 • nazwisko;
 • imię/imiona;
 • data i miejsce urodzenia;
 • płeć;
 • numeru PESEL;

oraz aktualni posiadacze paszportu, którym skończyły się wolne miejsca w tym dokumencie na kolejne stemple i wizy. Z kolei opłata wzrasta o 200% w przypadku, gdy paszport został utracony bądź też zniszczony z winy jego posiadacza. Trzeba zatem zapłacić nie 140, ale aż 420 zł.

Kto nie płaci za wyrobienie paszportu?

 • Seniorzy powyżej 70. roku życia;
 • Osoby pobierające zasiłki z MOPS-u;
 • Osoby aktualnie przebywające w Domach Pomocy Społecznej, które korzystają z leczenia za granicą;
 • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej, powołani do służby poza granicami Polski (nie dotyczy żołnierzy zawodowych);
 • Posiadacze paszportu, który z przyczyn technicznych nie nadaje się do użytkowania.

Może zdarzyć się, że osoba składająca wniosek o wydanie paszportu, posiada kilka tytułów uprawniających do skorzystania z ulgi. W takich sytuacjach przysługuje wyłącznie jedna ulga w opłacie (należy wybrać tę najkorzystniejszą dla siebie)!

[irp posts=”2870″ name=”Ślub cywilny – dokumenty i koszty. Jak się przygotować?”]

Cena paszportu dla dziecka lub emeryta

W przypadku osób przebywających na emeryturze lub rencie, koszt wyrobienia paszportu będzie wynosił 70 zł. Paszport dla dziecka w wieku poniżej 5 lat to z kolei koszt 30 zł. Jeżeli dziecko posiada dodatkowo Kartę Dużej Rodziny, wtedy trzeba za taki paszport zapłacić 15 zł. Starsze dzieci w wieku od 5 do 13 lat muszą natomiast zapłacić za paszport 60 zł, przy czym legitymacja szkolna obniża tę stawkę do 30 zł, a Karta Wielkiej Rodziny do 15 zł.

Trzeba w tym miejscu pamiętać, że wydanie paszportu dla dziecka czy też osoby nieletniej, następuje na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Gdzie można uiścić opłatę za wydanie paszportu?

Najczęściej opłaty za wydanie dokumentu można dokonać w urzędzie pocztowym, banku lub przez Internet (wpłacając środki na konto danego Urzędu Wojewódzkiego). Bez problemu powinniśmy również uregulować płatność na stanowiskach, które obsługują przyjmowanie wniosków paszportowych, za pomocą karty płatniczej. Pamiętaj! Dokument z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy zawsze dołączyć do wniosku paszportowego!

Zwrot opłaty paszportowej

Klient ubiegający się o wydanie paszportu, może wnosić o zwrot wniesionej opłaty paszportowej w przypadku pojawienia się nadpłaty lub błędnie dokonanego przelewu. Aby uzyskać takowy zwrot, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dołączyć do niego oryginał przedstawiający dowód uiszczenia opłaty. Czas oczekiwania na zwrot rzeczonej opłaty paszportowej wynosi do 30 dni.

Potwierdzenie wiarygodności podpisu

Warto również pamiętać o konieczności uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 9 zł za potwierdzenie wiarygodności podpisu np. w przypadku wyrażenia zgody przez jednego z rodziców dziecka na wydanie dokumentu paszportowego dziecku (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej).

Ile trwa wyrobienie paszportu?

Czas oczekiwania na dokument paszportowy wynosi ustawowo 30 dni od momentu złożenia wniosku w punkcie paszportowym. W skrajnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 2 miesięcy), o czym zostaniesz z pewnością poinformowany. Paszport na osobę pełnoletnią ważny jest przez okres 10 lat od daty jego wydania, podczas gdy dokument należący do osoby w wieku poniżej 13 lat, utraci ważność po okresie 5 lat.

Czy można w jakikolwiek sposób przyspieszyć proces wyrabiania paszportu? Niestety polskie prawo nie przewiduje czegoś takiego jak “wyrobienie paszportu w trybie przyspieszonym”. Ostatnią deską ratunku w przypadku pilnego wyjazdu za granicę może być natomiast wniosek o wydanie paszportu tymczasowego.

Czym jest paszport tymczasowy?

Jeżeli stajesz przed nagłą potrzebą zagranicznego wyjazdu i potrzebujesz niemal natychmiast wyrobić sobie paszport, możesz skorzystać z możliwości wnioskowania o wydanie paszportu tymczasowego. Musisz jednak przedstawić stosowne dokumenty, które w całości uzasadniają Twoją pilną potrzebę wyjazdu.

Ile trwa wyrobienie paszportu tymczasowego? Niestety nigdzie nie został określony sztywny termin, a w formie obecnej paszport ten wydawany jest po prostu najszybciej tak to tylko możliwe. Pamiętaj jednak, że paszport tymczasowy traci swoją ważność po upływie 12 miesięcy od daty jego wydania. Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego jest stały (nie obowiązują żadne ulgi, zwolnienia, obniżki ani kary) i wynosi 30 zł.

Formalności i wymagane dokumenty

Co musisz przygotować do wyrobienia dokumentu? Wraz z wnioskiem o wydanie paszportu, potrzebujesz dostarczyć do biura paszportowego kilka dodatkowych dokumentów. Aby ubiegać się o paszport, musisz przygotować:

 • Fotografię – aktualnie wystarczy jedno zdjęcie paszportowe w formacie 35 x 45mm. Trzeba tylko pamiętać, aby fotografia wykonana była z obowiązującymi wymogami i przedstawiała Twój aktualny wizerunek. Najlepiej, aby zdjęcie do paszportu wykonane było w ciągu ostatnich 6 miesięcy (więcej informacji znajdziesz w dalszej części artykułu).
 • Dowód uiszczenia opłaty paszportowej (w tym dokumenty potwierdzające możliwość skorzystania z odpowiedniej zniżki lub ulgi)
 • Dowód osobisty
 • Aktualny paszport, jeżeli już takowy posiadasz
 • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu, który pobierzesz na miejscu w punkcie paszportowym.
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli Twoje nazwisko uległo zmianie po ślubie za granicą Polski

Informacja: O paszport dla osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się sądownie ustanowiony opiekun, przy czym osoba ubezwłasnowolniona również musi stawić się w oddziale paszportowym podczas składania wniosku. Nie musi jednak ponownie pojawiać się w momencie odbierania paszportu (robi to jej prawny opiekun).

Jak widać procedura uzyskania paszportu nie jest wysoce skomplikowana, aczkolwiek konieczność fizycznego udania się do biura paszportowego może stanowić dla wielu z nas małą niedogodność. Kłopotliwy może być również niepewny okres oczekiwania na wydanie dokumentu, który jak wspomnieliśmy trwa nawet do 30 dni (w dodatku może się wydłużyć). To oznacza, że planując w krótkim czasie wyjazd za granicę, musimy uwzględnić właśnie czas oczekiwania na wyrobienie rzeczonego dokumentu.

Odrzucenie wniosku o paszport

Może zdarzyć się, że urzędnik przyjmujący wniosek o wydanie paszportu, odmówi wydania dokumentu. Główną przyczyną takiej sytuacji są braki w formalnościach, ale mogą być ku temu zupełnie inne przesłanki. Do takich zaliczyć trzeba sytuację, w której wniosek zostanie odrzucony na wniosek Prokuratora Generalnego. Co ważne obywatel nie otrzyma również zgody na wyrobienie paszportu, jeżeli został on skazany prawomocnym wyrokiem lub popełniła przestępstwo za granicą.

Zdjęcie paszportowe – wymagania i informacje

Warto wiedzieć, że zdjęcie dołączone do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, powinno spełniać konkretne wymagania. Są to:

 • wymiary 35 x 45 mm;
 • data wykonania nie starsza niż 6 miesięcy od dnia składania wniosku;
 • jasne i jednolite tło;
 • równomierne oświetlenie;
 • dobre odwzorowanie naturalnego koloru skóry i właściwa ostrość;
 • osoba powinna siedzieć przodem z zachowaniem symetrii w pionie;
 • brak nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • widoczna twarz od wierzchołka głowa do górnej części barków;
 • twarz musi wypełniać 70-80% fotografii;
 • dobrze widoczne oczy – szczególnie źrenice (nieprzesłonięte np. włosami);
 • widoczne brwi;
 • wzrok skierowany na wprost;
 • naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Wyjątki w zdjęciach paszportowych

Niekiedy z różnych przyczyn wykonanie zdjęcia paszportowego zgodnie z powyższymi założeniami, może okazać się niemożliwe. Omówmy dokładnie kiedy osoba ubiegająca się o wydanie paszportu może liczyć na wyjątkowe wymogi techniczne co do fotografii.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie zdjęcia zgodnie z wymogami, mogą liczyć na mniej surowe restrykcje dotyczące widoczności twarzy na zdjęciu. Osoby z nabytymi lub wrodzonymi wadami wzroku mogą natomiast dołączyć fotografię będąc na niej w okularach z ciemnymi szkłami. Muszą też przedstawić wtedy stosowne orzeczenie o niepełnosprawności z powodu omawianej wady wzroku.

Istnieją również wyjątki dotyczące nakryć głowy. Osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, mogą mieć założone nakrycie głowy na zdjęciu paszportowym, ale pod warunkiem, że nie zakrywa i nie zniekształca ono owalu twarzy. Tutaj także osoba powinna przedstawić stosowny dokument, którym będzie zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Skradziony lub utracony paszport – co robić?

Jeżeli dokument paszportowy został skradziony, należy bezzwłocznie udać się na najbliższy posterunek policji w celu dokonania zgłoszenia o kradzieży. Nie robimy tego z kolei, jeżeli zwyczajnie zgubiliśmy paszport lub go zniszczyliśmy. Następnie zgłaszamy się do dowolnego biura lub punktu paszportowego, pamiętając aby posiadać przy sobie inny dowód potwierdzający naszą tożsamość, np. dowód osobisty. Tutaj ważna informacja – niestety nie ma możliwości zgłoszenia utraconego lub skradzionego paszportu przez Internet.

Kolejny krok to spisanie oświadczenia o utracie dokumentu paszportowego. W nim musimy zawrzeć m.in. okoliczności, w których doszło do kradzieży lub zagubienia paszportu. Po wypełnieniu oświadczenia, urzędnik przystąpi do zablokowania naszego paszportu. Uwaga! Jest to procedura jednorazowa i nieodwracalna w skutkach! Nawet jeżeli po jakimś czasie odnajdziemy paszport, będzie on dalej nieważny. Dobrą jednak wiadomością jest to, że przy okazji tej wizyty, możemy wnosić o wydanie nowego dokumentu paszportowego. Trzeba się jednak liczyć z podwyższoną opłatą. Jeśli według urzędnika do zagubienia paszportu doszło z naszej winy, wtedy za ponowne wyrobienie tego dokumenty zapłacimy 3-krotnie więcej, czyli 420 zł.

Utracenie lub kradzież paszportu to bez wątpienia spory stres i nerwy, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto i do jakich celów może wykorzystać ten bardzo ważny dokument. Dlatego też warto czym prędzej zablokować ważność dokumentu – nawet jeżeli wiąże się to z dodatkową opłatą.

Ile kosztuje paszport dla psa?

Pies musi posiadać stosowny paszport, jeżeli zamierzamy poruszać się razem z nim po krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Monako, Watykanu, Andory oraz Islandii. W paszporcie dla zwierząt znajdują się takie informacje jak:

 • umiejscowienie transpondera lub tatuażu wraz z datą jego naniesienia lub wszczepienia, a także zawarty w identyfikatorze kod alfanumeryczny,
 • imię, rasa, płeć, data urodzin a także umaszczenie zwierzęcia,
 • dane kontaktowe właściciela czworonoga oraz dane lekarza weterynarii, który wystawił owy paszport,
 • data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie wraz z informacją czy było to pierwsze szczepienie lub jego kontynuacja,
 • data pobrania próbki krwi do badania na obecność przeciwciał przeciwko wściekliźnie,
 • dodatkowe informacje na temat stanu zdrowia zwierzęcia.

Paszport dla psa wyrabiany jest najczęściej w przeciągu jednego dnia i obowiązuje przez całe jego życie. Wydawaniem paszportu dla zwierząt zajmują się tylko uprawnieni lekarze. Koszt tego dokumentu to z kolei 100 zł. Przy czym musimy do tego doliczyć koszty oznakowania – ok. 70-100 zł za wszczepienie mikrochipa.

Gdzie potrzebny jest paszport? Lista krajów

Planując zagraniczną podróż warto dowiedzieć się, czy docelowy kraj wymaga od nas posiadania aktualnego paszportu. W przeciwnym wypadku możemy mocno się zdziwić. Ponadto trzeba mieć również na uwadze inne warunki, jakie należy spełnić, aby przekroczyć granicę danego państwa – szczególnie podczas obowiązującej pandemii koronawirusa.

Poszczególne kraje posiadają także wewnętrzne restrykcje, przez co posiadanie paszportu nie daje nam legalnego pobytu na danym terytorium przez nieograniczony czas. Osobnym tematem jest ponadto obowiązek posiadania wiz, ponieważ bardzo często również i ten dokument jest wymagany, aby przekroczyć granicę danego państwa.

A zatem gdzie będziesz potrzebował paszportu i/lub wizy?

 • Białoruś – nie ma potrzeby posiadania wizy;
 • Armenia – jeżeli planujesz pobyt na terenie kraju do 180 dni, wystarczy sam paszport;
 • Bośnia i Hercegowina – paszport potrzebny jest tymczasowo w okresie trwania pandemii koronawirusa;
 • Czarnogóra – paszport będzie Ci potrzebny, jeżeli pobyt w czasie dłuższym niż 30 dni, ale krótszym niż 90 dni (na wyjazd do 30 dni wystarczy sam dowód osobisty);
 • Kazachstan – wiza nie będzie potrzebna, jeżeli pobyt będzie krótszy niż 30 dni;
 • Kosowo – musisz posiadać paszport;
 • Ukraina – paszport obowiązkowy, ale wiza już nie pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy od wyjazdu, spędzisz tam nie więcej niż 90 dni;
 • Rosja – wymagana jest wiza;
 • Turcja – musisz posiadać zarówno paszport, jak i wizę.

Ponadto aktualny paszport (a także w niektórych przypadkach również wizę) musisz posiadać, jeżeli planujesz wyjazd np. do krajów azjatyckich, afrykańskich oraz Ameryki Południowej. Ogólnie rzecz biorąc bez paszportu nie możesz przemieszczać się poza granicami Unii Europejskiej. Ciekawostką jest to, że dokument ten jest konieczny, jeśli planujesz wyjazd do niektórych departamentów zamorskich Francji, takich jak np. Gujana Francuska, Gwadelupa czy Martynika. Paszportu nie musisz z kolei posiadać, jeżeli planujesz podróż do Gruzji – wystarczy Ci tylko dowód osobisty.

Przed wyjazdem do obcego kraju, poznać jego zabytki. Wiele z nich zostało dokładnie opisanych na stronie podmostem.pl. Ponadto znajdują się tam cenne porady dla turystów.

Do jakich krajów podróżujemy na dowód osobisty?

Paszport nie będzie nam potrzebny, jeżeli celem naszej podróży są takie państwa jak: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy czy też Wyspy Kanaryjskie.

Przed wyjazdem upewnijmy się, co do konkretnych wymogów formalnych, a mówiąc dokładnie aktualności dowodu osobistego. Pamiętajmy również o wszelkich restrykcjach oraz obowiązujących terminach pobytu na terenie obcego kraju.

Kraje egzotyczne bez paszportu

Jeżeli planujesz wypoczynek w ciepłych krajach egzotycznych to mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość! Nie musisz wyrabiać sobie paszportu, jeżeli wybierzesz takie miejsca jak:

 • Madera
 • Reunion
 • Nowa Kaledonia
 • Martynika
 • Gwadelupa

Kraje te są zamorskimi terytoriami Francji lub Portugalii, a więc możesz przekraczać ich granicę bez konieczności posiadania dokumentu paszportowego.

Podstawy prawne

Wszystkie informacje zawarte w powyższym artykule, oparte są na stosownych podstawach prawnych:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 617).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 25, poz. 126).
Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.