1 litr ile to ml? Jak przeliczać litry na mililitry i na odwrót?

1 litr ile to ml? Jak przeliczać litry na mililitry i na odwrót?

Litr to bardzo popularna i niemal codziennie wykorzystywana przez nas jednostka objętości. Z litrem spotykamy się w wielu miejscach, np. na półkach sklepowych z napojami czy środkami chemicznymi, na stacjach benzynowych, gdzie cena podawana jest za litr benzyny, czy też rozliczając się za pobór wody (wtedy mówimy o kubikach, czyli 1000 litrów). Czasami jednak zmuszeni jesteśmy zastosować o wiele mniejsze jednostki objętości, takie jak mililitr. Wtedy zastanawiamy się, 1 litr ile to ml? Na to odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Czym jest litr?

Litr (oznaczenie mała litera “l”, el) to pozaukładowa jednostka objętości. W przeliczeniu na jednostki SI 1 l = 1/1000 m³ = 1 dm³ (1 decymetr sześcienny). W użycie są różne wielokrotności i podwielokrotności litra, które przedstawiają poniższe tabele:

Wielokrotność Nazwa Równoważna objętość
100 l litr decymetr sześcienny (dm3)
101 l dekalitr
102 l hektolitr
103 l kilolitr metr sześcienny (m3)
106 l megalitr dekametr sześcienny (dam3)
109 l gigalitr hektometr sześcienny (hm3)
1012 l teralitr kilometr sześcienny (km3)
1015 l petalitr
1018 l eksalitr
1021 l zettalitr megametr sześcienny (Mm3)
1024 l jottalitr

 

Podwielokrotność Nazwa Równoważna objętość
100 l litr decymetr sześcienny (dm3)
10-1 l decylitr
10-2 l centylitr
10-3 l mililitr centymetr sześcienny (cm3)
10-6 l mikrolitr milimetr sześcienny (mm3)
10-9 l nanolitr
10-12 l pikolitr
10-15 l femtolitr mikrometr sześcienny (μm3)
10-18 l attolitr
10-21 l zeptolitr
10-24 l joktolitr nanometr sześcienny (nm3)

Czym jest mililitr?

Mililitr (ml) to 10-3 lub inaczej 1/1000 litra. Jednostka ta stosowana jest podczas odmierzania małych ilości płynów, np. w eksperymentach chemicznych, w przemyśle farmaceutycznym, podczas sporządzania dań z książki kucharskiej itp.

1 litr – ile to mililitrów?

1 litr składa się z 1000 mililitrów. 1 l = 1000 ml.

Analogicznie:

  • Pół litra to 500 ml
  • Ćwierć litra to 250 ml

Przeciętnej wielkości szklanka czy też kubek, mają pojemność 250 ml.

Sprawdź również pozostałe zagadnienia związane z jednostkami wagi oraz długości:

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.