Okres ochronny przed emeryturą – dane na 2023 rok

Okres ochronny przed emeryturą – dane na 2023 rok

Ochronny okres przedemerytalny to bardzo ważna kwestia dla osób, które w niedalekiej przyszłości pragną przejść na emeryturę. Niestety nie każdy może liczyć na taką formę zabezpieczenia zawodowego, dlatego też warto zapoznać się z naszym poradnikiem.

Czym jest ochrona emerytalna?

Ochrona emerytalna to nic innego, jak zabezpieczenie pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy poprzez wypowiedzenie. Jednocześnie pracodawca może wręczyć taki dokument tuż przed rozpoczęciem okresu ochronnego i znaczenie ma dzień wręczenia wypowiedzenia, a nie czas trwania okresu samego wypowiedzenia (który może trwać już w czasie trwania okresu ochronnego).

Ważne! Okres ochronny przed emeryturą obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę! Nie ma znaczenia wymiar etatu, ale sam fakt zatrudnienia w tej formie na czas nieokreślony.

Ochrona emerytalna ma służyć zapewnieniu pracownikowi stabilności na rynku pracy aż do momentu przejścia na zasłużony, “zawodowy odpoczynek”. W przeciwnym wypadku, osoba taka na skutek nagłego wypowiedzenia, musiałaby szukać pracy w innym miejscu, co z naturalnych przyczyn mogłoby się okazać niesamowicie skomplikowane i niemal niewykonalne.

Uwaga! Jeśli pracownik świadczy pracę u kilku różnych pracodawców, wtedy przysługuje mu emerytalny okres ochronny u każdego z nich.

Warto jeszcze dodać, że pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia osobie, której rozpoczął się okres ochrony emerytalnej. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy przedsiębiorstwo zmieni układ zbiorowy.

Kiedy zaczyna się okres ochronny przed emeryturą?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi (w okresie trwania jego zatrudnienia) brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Precyzuje to art. 39 Kodeksu pracy. Obecnie wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Tym samym ochroną przedemerytalną objęte są panie w wieku 56 lat oraz panowie w wieku 61 lat.

Kogo nie dotyczy ochrona emerytalna?

Niestety nie wszystkie osoby mogą liczyć na okres ochronny przed emeryturą. Ochrona przedemerytalna nie obejmuje pracowników:

  • zwalnianych dyscyplinarnie;
  • którym przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość lub likwidację.

Czy pracodawca może zwolnić emeryta?

Zgodnie z prawem, ochrona przedemerytalna przestaje funkcjonować wraz z momentem przejścia pracownika na emeryturę. Tym samym pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi na emeryturze, jednakże nie może uzasadniać wypowiedzenia wyłącznie tym faktem.


Sprawdź również: Czym jest niepoczytalność i jakie ma objawy?

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.