Czy ochroniarz może przeszukać klienta sklepu?

Czy ochroniarz może przeszukać klienta sklepu?

Czy zdarzyło Ci się zostać poproszonym przez ochroniarza o okazanie torby z zakupami i paragonu? Z pewnością chwila ta wywołuje niepokój i zażenowanie, ale czy w ogóle ochroniarz w sklepie ma prawo aby dokonać rewizji (przeszukania) osoby podejrzanej o kradzież? Prawo w tym temacie zdecydowanie chroni naszą prywatność i dobrze jest być tego świadomym.

Czy ochroniarz może dokonać rewizji osobistej?

Polskie prawo nie dopuszcza możliwości samowolnej rewizji drugiej osoby przez ochroniarza, nawet gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie o dokonanie przestępstwa – zazwyczaj kradzieży. Niemniej osoby zajmujące się ochroną mienia, mają pełne prawo do ujęcia takiej osoby i zatrzymania jej aż do przybycia policji.

Pamiętaj! Ani ochroniarz licencjonowany, ani nielicencjonowany nie ma prawa rewidować zatrzymanej osoby. Ty jako klient, nie musisz okazywać zawartości torby czy kieszeni. Prawo do przeszukania ma wyłącznie policja.

Pozostaje tylko kwestia tego, czy warto upierać się przy swoim i stanowczo żądać przybycia służb policyjnych. Jeżeli jesteśmy świadomi i pewni swojej niewinności, to okazanie zawartości torby czy paragonu, może zaoszczędzić nam sporo stresu. Chyba, że z wielu różnych powodów, tych prywatnych czy nie, nie życzymy sobie przeszukania – wtedy musimy liczyć się z procedurą firm ochroniarskich i koniecznością poczekania na patrol policji.

Czy ochroniarz może użyć siły?

Jeżeli ochroniarz ma uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, ma prawo uniemożliwić nam opuszczenie terenu sklepu. Szczegóły precyzuje tutaj § 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r.w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony:

Przy ujęciu osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, pracownik ochrony po okrzyku “Ochrona!”:
1) wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem i odstąpienia od wykonywania czynności stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
2) uniemożliwia oddalenie się osoby ze wskazanego miejsca;
3) informuje osobę o ujęciu i jego przyczynach oraz uprzedza o obowiązku zastosowania się do wydawanych poleceń;
4) legitymuje osobę ujętą w celu ustalenia jej tożsamości;
5) niezwłocznie powiadamia Policję;
6) przekazuje osobę ujętą przybyłym na wezwanie funkcjonariuszom Policji.

Czy ochroniarz może wylegitymować klienta?

Pracownik ochrony ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości od osób, które wchodzą lub wychodzą z przestrzeni objętej ochroną. Wcześniej jednak zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska i okazania legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Następnie zobligowany jest podać podstawę prawną i przyczynę podjęcia takiej interwencji. Następnie ochroniarz sporządza notatkę z czynności legitymowania.

Odmowa okazania dowodu tożsamości może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł.


Zobacz również:

Autor
Elżbieta Zagłówna
Elżbieta Zagłówna

Magister zarządzania finansami i analityk rynkowy. Entuzjastka ryzykownej gry na giełdzie, wytrawna szachista. Doświadczona w wielu dziedzinach gospodarki Polskiej i europejskiej.