Mocne kwasy i zasady – TOP 6 najsilniejszych związków

Mocne kwasy i zasady – TOP 6 najsilniejszych związków

Zarówno mocne kwasy, jak i zasady kojarzą się większości osób ze substancjami silnie żrącymi i wywołującymi oparzenia. Jest w tym spor prawdy, ponieważ oparzenia chemiczne są bardzo niebezpieczne i trudne w leczeniu. W dzisiejszej publikacji opiszemy właściwosci, budowę i zastosowanie TOP 6 najmocniejszych kwasów i zasad.

Najmocniejsze kwasy – TOP 6

Do najsilniejszych kwasów, czyli takich, których wartość stopnia dysocjacji jest równa blisko 100% zaliczyć można:

 • Kwas solny (HCl)
 • Kwas bromowodorowy (HBr)
 • Kwas jodowodorowy (HI)
 • Kwas siarkowy (H2SO4)
 • Kwas chlorowy (HClO4)
 • Kwas azotowy (HNO3)

Kwas solny

Jest to kwas beztlenowy, inaczej roztwór wodny gazowego chlorowodoru (stąd też kwas solny to inaczej kwas chlorowodorowy). W czystej formie, kwas solny jest cieczą bezbarwną. Z racji tego, że jest to związek silnie żrący, to doczekał się on wielu zastosowań w przemyśle, np. włókienniczym, farmaceutycznym czy garbarskim.

Kwas bromowodorowy

Kwas ten powstaje na skutek kontaktu gazu bromowodorowego z wilgotnym powietrzem. W formie ciekłej wykazuje silne właściwości korodujące. Zastosowanie kwasu bromowodorowego jest całkiem spore. Od syntez związków organicznych do produkcji bromopochodnych, procesów oksydacyjno-alkilujących związków aromatycznych, aż po zastosowanie w lecznictwie weterynaryjnym.

Kwas jodowodorowy

Kwas jodowodorowy to inaczej roztwór jodowodoru – nietrwałego i silnie dymiącego w wilgotnym powietrzu gazu. Kwas jodowodorowy to jeden z najsilniejszych kwasów mineralnych i jest silniejszy nawet od kwasu solnego. Stopniowo utlenia się na wolnym powietrzu i powinien być przechowywany w ciemności. Kwas ten znalazł zastosowanie w medycynie, analizie chemicznej i jako środek odkażający.

Kwas siarkowy

Jeden z najpopularniejszych kwasów i najczęściej stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. W formie bezwodnej jest gęstą i oleistą cieczą. Kwas ten dobrze miesza się z wodą, niemniej jest to reakcja egzotermiczna (stąd powiedzenie: Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody!). Kwas siarkowy stosowany jest m.in. do produkcji innych kwasów, środków wybuchowych czy nawozów.

Kwas chlorowy

Kwas ten występuje jedynie w formie roztworów wodnych o stężeniu maks. 40%. Kwas chlorowy wykazuje silne właściwości utleniające. Podczas kontaktu ze substancjami organicznymi, reaguje wybuchowo.

Kwas azotowy

Razem z kwasem solnym tworzy wodę królewską, zdolną do roztwarzania niemal wszystkich metali – w tym złota. Kwas azotowy to jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych. Można go uzyskać m.in. w reakcji saletry potasowej i kwasu siarkowego. Na potrzeby przemysłowe, najczęściej sprzedawany jest w formie 65% roztworu. Wykorzystywany m.in. do produkcji estrów i związków nitrowych, w chemii analitycznej, w przemyśle farmaceutycznym czy do oczyszczania powierzchni metalowych.

Najmocniejsze zasady – TOP 6

Na liście najmocniejszych zasad znalazły się wodorotlenki metali I i II grupy, z wykluczeniem berylu i magnezu:

 • Wodorotlenek litu (LiOH)
 • Wodorotlenek sodu (NaOH)
 • Wodorotlenek potasu (KOH)
 • Wodorotlenek rubidu (RbOH)
 • Wodorotlenek cezu (CsOH)
 • Wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2)

Wodorotlenek litu

Wodorotlenek litu może występować w formie bezwodnej lub jako monohydrat. W pierwszym przypadku jest to bezbarwne ciało stałe, a w formie monohydratu przyjmuje kolor biały. Wodorotlenek litu stosowany jest m.in. podczas produkcji baterii litowo-jonowych, a także do usuwania dwutlenku węgla z wydychanego powietrza, np. na pokładach łodzi podwodnych.

Wodorotlenek sodu

Inaczej soda żrąca lub soda kaustyczna, wodorotlenek sodu zalicza się do grupy najsilniejszych zasad. W stałej postaci przyjmuje formę białych kryształów. Zasada ta wykazuje silne właściwości higroskopijne, czyli pochłania wilgoć z powietrza. Rozpuszczony w wodzie tworzy silnie żrący ług sodowy. Stosowany jest w przemyśle wytwórczym (np. do produkcji mydła i detergentów),podczas rafinacji ropy i olejów mineralnych, a także w przemyśle papierniczym.

Wodorotlenek potasu

Związek ten nie ma wyczuwalnego zapachu i występuje w formie ciała stałego. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Pochłania dwutlenek węgla z powietrza. Znalazł zastosowanie w przemyśle chemicznym, do produkcji mydeł potasowych, a także do produkcji akumulatorów niklowo-kadmowych (elektrolit).

Wodorotlenek rubidu

Wodorotlenek rubidu to bardzo silna zasada, mocniejsza od wodorotlenku sodu czy potasu, ale słabsza od wodorotlenku cezu. Jego zastosowanie w przemyśle jest dosyć ograniczone, najczęściej wykorzystuje się go do produkcji niektórych akumulatorów.

Wodorotlenek cezu

Jest to najsilniejsza zasada spośród wszystkich wodorotlenków. Wykazuje silne właściwości higroskopijne i pochłania dwutlenek węgla z powietrza. Substancja ta jest na tyle żrąca, że może powodować korozję szkła.  Niestety wodorotlenek cezu nie doczekał się szerszego zastosowania, głównie z uwagi na ogromne koszty wydobycia cezu. Zamiast jego wykorzystuje się przeważnie wodorotlenek rubidu i wodorotlenek potasu.

Wodorotlenek wapnia

Inaczej wapno gaszone. Słabo rozpuszcza się w wodzie, aczkolwiek jego roztwór jest dosyć silną zasadą o pH ok. 12. Wodorotlenek wapnia stosuje się m.in. do odkwaszania gleb czy jako składnik zaprawy murarskiej. Może być również stosowany do zmiękczania wody i do produkcji nawozów.


Zobacz również: Czym są oparzenia chemiczne?

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.