Dlaczego baterie litowo-jonowe ulegają samozapłonowi?

Dlaczego baterie litowo-jonowe ulegają samozapłonowi?

BHP

Baterie litowo-jonowe są szeroko stosowane jako źródła zasilania w różnych urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, laptopy czy samochody elektryczne. Mimo swojej popularności, istnieje ryzyko samozapłonu baterii litowo-jonowych, co może powodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tym artykule przyjrzymy się przyczynom samozapłonu baterii litowo-jonowych oraz czynnikom, które wpływają na to zjawisko.

Przyczyny samozapłonu baterii li-ion

Baterie litowo-jonowe są podatne na samozapłon z kilku powodów:

 • Niewłaściwe ładowanie: Niewłaściwe ładowanie baterii litowo-jonowych może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się i wydzielania gazów w jej wnętrzu. W przypadku nadmiernego naładowania, bateria może ulec uszkodzeniu, a w skrajnych przypadkach może dojść do samozapłonu.
 • Wysoka temperatura: Baterie litowo-jonowe są wrażliwe na wysokie temperatury. Przechowywanie ich w miejscach o wysokiej temperaturze, na przykład w gorącym samochodzie lub blisko źródeł ciepła, może prowadzić do nagrzewania się baterii i zwiększenia ryzyka samozapłonu.
 • Uszkodzenia mechaniczne: Fizyczne uszkodzenia baterii litowo-jonowych, takie jak przekłucie, przebicie lub uszkodzenie zewnętrznej osłony, mogą prowadzić do zwarcia wewnętrznego i wygenerowania ciepła. To z kolei może spowodować samozapłon baterii.
 • Wadliwe produkty: Niekiedy baterie litowo-jonowe mogą mieć wady produkcyjne, takie jak wady konstrukcyjne czy wadliwe komponenty. Te wady mogą prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania baterii i zwiększać ryzyko samozapłonu.

Ważne jest zrozumienie, że samozapłon baterii litowo-jonowych jest zdarzeniem rzadkim, ale może się zdarzyć.

Jak zapobiegać samozapłonowi baterii li-ion?

Producentów baterii oraz użytkowników obowiązuje przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności w celu minimalizowania ryzyka samozapłonu. Oto kilka zaleceń:

 • Używaj oryginalnych i certyfikowanych baterii: Wybieraj baterie litowo-jonowe renomowanych producentów i unikaj podróbek. Oryginalne baterie są bardziej skrupulatnie testowane i zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie.
 • Unikaj ekstremalnych warunków: Staraj się przechowywać baterie litowo-jonowe w miejscach o umiarkowanej temperaturze i unikaj skrajnych temperatur, zarówno wysokich, jak i niskich.
 • Unikaj uszkodzeń mechanicznych: Dbaj o baterie i unikaj ich fizycznego uszkadzania. Unikaj także sytuacji, które mogą prowadzić do zgniecenia, przebicia czy przegrzania baterii.
 • Przestrzegaj instrukcji producenta: Dokładnie przeczytaj i stosuj się do instrukcji producenta dotyczących ładowania, przechowywania i użytkowania baterii litowo-jonowych.

W przypadku obserwacji nieprawidłowego działania baterii litowo-jonowych, takiego jak nadmierne nagrzewanie się, opuchnięcie czy wypływ substancji, należy niezwłocznie przestać używać baterii i skonsultować się z producentem lub specjalistą od baterii.

Co robić, gdy dojdzie do zapłonu baterii litowo-jonowej?

W przypadku zapalenia się baterii litowo-jonowej istotne jest podjęcie natychmiastowych i odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Oto kilka zaleceń dotyczących postępowania w przypadku zapalenia się baterii litowo-jonowej:

 1. Bezpieczeństwo jest najważniejsze: Jeśli zauważysz oznaki zapalenia się baterii litowo-jonowej, natychmiast opuść niebezpieczny obszar i upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu z dala od łatwopalnych materiałów.
 2. Nie próbuj gasić ognia wodą: To bardzo ważne, ponieważ baterie litowo-jonowe reagują z wodą, co może prowadzić do uwolnienia toksycznych gazów i zwiększenia ryzyka wybuchu. Dlatego nie próbuj gasić ognia wodą.
 3. Użyj odpowiednich środków gaśniczych: W przypadku zapalenia baterii litowo-jonowej użyj odpowiednich środków gaśniczych. Zalecane są specjalne gaśnice do pożarów materiałów metalicznych, takie jak gaśnice CO2 lub dedykowane środki chemiczne.
 4. Powiadom służby ratownicze: Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie ugasić ognia lub jeśli sytuacja wydaje się być niebezpieczna, natychmiast powiadom służby ratownicze (sprawdź numery alarmowe). Przekaż im informacje o zapaleniu baterii litowo-jonowej i okolicznościach zdarzenia.
 5. Unikaj wdychania dymu: W przypadku zapalenia baterii litowo-jonowej może powstać toksyczny dym. Staraj się unikać wdychania dymu, oddychając jak najdalej od miejsca pożaru.
 6. Nie dotykaj palącej się baterii: Jeśli bateria jest gorąca lub płonie, nie próbuj jej dotykać bez odpowiedniej ochrony. Gorące substancje mogą powodować oparzenia.
 7. Zachowaj ostrożność po ugaszeniu ognia: Nawet po ugaszeniu ognia baterii litowo-jonowej, zachowaj ostrożność. Bateria może nadal być gorąca i wrażliwa na ponowny zapłon, dlatego należy unikać dalszego kontaktu z nią i pozostawić miejsce zdarzenia dla służb ratunkowych.

Należy pamiętać, że opisane powyżej zalecenia są ogólne i w razie zapalenia baterii litowo-jonowej zawsze powinieneś kierować się instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta urządzenia lub skonsultować się z odpowiednimi służbami ratowniczymi. Bezpieczeństwo i ochrona osobista są najważniejsze w przypadku takich incydentów, dlatego należy zachować spokój i podjąć odpowiednie działania.

Podsumowanie

Podsumowując, baterie litowo-jonowe mogą ulegać samozapłonowi z powodu niewłaściwego ładowania, wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych oraz wad produkcyjnych. Aby minimalizować ryzyko samozapłonu, należy stosować oryginalne baterie, unikać ekstremalnych warunków, uniknąć uszkodzeń mechanicznych i przestrzegać instrukcji producenta. Bezpieczne użytkowanie i odpowiednie postępowanie z bateriami litowo-jonowymi są kluczowe dla utrzymania ich stabilności i minimalizowania ryzyka samozapłonu.


Sprawdź również:

Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze