Kopalnia odkrywkowa – na czym polega górnictwo odkrywkowe?

Kopalnia odkrywkowa – na czym polega górnictwo odkrywkowe?

Warto wiedzieć

Kopalnie odkrywkowe są rodzajem kopalń, w których surowce mineralne lub paliwa kopalne są wydobywane z powierzchni Ziemi. Metoda ta polega na usunięciu warstwy nadkładu, czyli ziemi, skał i roślinności, aby uzyskać dostęp do pożądanych zasobów. Poniżej przedstawiam artykuł omawiający kopalnie odkrywkowe, surowce wydobywane tą metodą, największe kopalnie odkrywkowe na świecie oraz wpływ eksploatacji tych kopalni na środowisko.

Czym są kopalnie odkrywkowe?

Kopalnie odkrywkowe są to miejsca, gdzie surowce mineralne lub paliwa kopalne są wydobywane z powierzchni ziemi, poprzez stopniowe odsłanianie kolejnych warstw surowca. Ta forma wydobycia różni się od kopalń podziemnych, gdzie wydobycie odbywa się poprzez tunelowanie lub wykonywanie pionowych szybów w głąb ziemi. Kopalnie odkrywkowe są stosowane do wydobycia różnych surowców, w tym minerałów, metali, węgla, kamienia i piasku.

Surowce wydobywane w kopalniach odkrywkowych

W kopalniach odkrywkowych wydobywa się różnorodne surowce i niektóre paliwa kopalne. Oto kilka przykładów:

 • Węgiel – jest jednym z głównych surowców wydobywanych w kopalniach odkrywkowych. Zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny są wydobywane tą metodą.
 • Ruda żelaza – jest powszechnie wydobywana z kopalni odkrywkowych na potrzeby produkcji stali.
 • Ruda miedzi – jest wydobywana w kopalniach odkrywkowych w celu pozyskania miedzi, która jest ważnym surowcem w przemyśle elektronicznym i budownictwie.
 • Ruda złota – kopalnie odkrywkowe są także wykorzystywane do wydobycia rudy złota, co jest istotne dla przemysłu jubilerskiego i elektroniki.
 • Ruda boksytowaruda boksytowa jest surowcem niezbędnym do produkcji aluminium. Jest wydobywana w kopalniach odkrywkowych głównie w Australii i Brazylii.
 • Kamień i piasek – kopalnie odkrywkowe dostarczają również surowce budowlane, takie jak kamień, piasek i żwir, wykorzystywane w przemyśle budowlanym.

Największe kopalnie odkrywkowe na świecie

Największe kopalnie odkrywkowe na świecie różnią się rodzajem wydobywanego surowca. Oto kilka z nich:

 • Kopalnia węgla kamiennego Bagger 288 (Niemcy) –  to największa na świecie kopalnia odkrywkowa węgla kamiennego. Znajduje się w Niemczech i ma ogromne rozmiary, osiągając szerokość około 1,5 kilometra.
 • Kopalnia miedzi Chuquicamata (Chile) – Chuquicamata to jedna z największych kopalni odkrywkowych miedzi na świecie. Znajduje się w Chile i jest znana z ogromnych zasobów rudy miedzi.
 • Kopalnia diamentów Mir (Rosja) –  jedna z największych kopalni odkrywkowych diamentów na świecie. Zlokalizowana w Rosji, dostarcza cenne diamenty do przemysłu jubilerskiego.
 • Kopalnia rudy żelaza Hull-Rust-Mahoning (USA) –  znajduje się w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z największych na świecie źródeł rudy żelaza.
 • Kopalnia węgla brunatnego Hambach (Niemcy) – jedna z największych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego na świecie. Znajduje się w Niemczech i dostarcza paliwo do elektrowni.

Wpływ eksploatacji kopalni odkrywkowych na środowisko

Eksploatacja kopalni odkrywkowych ma znaczący wpływ na środowisko naturalne. Poniżej przedstawiam niektóre z głównych skutków:

Usunięcie roślinności i zmiana krajobrazu

Wydobycie surowców w kopalniach odkrywkowych wymaga usuwania dużych obszarów roślinności, co prowadzi do degradacji siedlisk i utraty różnorodności biologicznej. Dodatkowo, zmiana krajobrazu może mieć negatywny wpływ na lokalne ekosystemy.

Zanieczyszczenie powietrza

Eksploatacja kopalni odkrywkowych może prowadzić do emisji szkodliwych substancji do atmosfery, takich jak pyły, cząstki stałe, tlenki azotu i dwutlenek siarki. To powoduje zanieczyszczenie powietrza i negatywne skutki zdrowotne dla ludzi i zwierząt.

Degradacja wód

Przez wydobycie w kopalniach odkrywkowych może dochodzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Substancje chemiczne, które są wydobywane wraz z surowcami, mogą przenikać do wód, powodując zanieczyszczenie i szkody dla ekosystemów wodnych oraz zdrowia publicznego.

Zmniejszenie bioróżnorodności

Usunięcie roślinności i degradacja siedlisk wokół kopalni odkrywkowej prowadzą do utraty bioróżnorodności. Fauna i flora lokalna są zmuszone do migracji lub zostają całkowicie zniszczone, co ma długotrwały wpływ na ekosystemy.

Wykorzystanie zasobów wody

Procesy związane z eksploatacją kopalni odkrywkowych często wymagają dużych ilości wody do chłodzenia urządzeń, utrzymania pracy i kontroli pyłu. To może prowadzić do nadmiernej eksploatacji wodnych zasobów, co ma negatywny wpływ na dostępność wody dla lokalnych społeczności i ekosystemów.

Wpływ eksploatacji kopalni odkrywkowych na środowisko jest znaczący i wymaga zrównoważonego podejścia do zarządzania, aby minimalizować negatywne skutki oraz poszukiwać alternatywnych metod wydobycia i korzystania z surowców.


Sprawdź również: Czym jest kaloryczność węgla?

Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze