Jak powstają studnie kanalizacyjne?

Jak powstają studnie kanalizacyjne?

Studnie kanalizacyjne służą do odprowadzania wody opadowej oraz ścieków. Są niezbędnym elementem gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a ich funkcjonalność w dużym stopniu zależy od jakości wykonania takiej studni. Najczęściej polecane jest zastosowanie do takich celów studni betonowych.

Czym są studnie kanalizacyjne?

Studnie kanalizacyjne znajdują się w systemach grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przemysłowej i ogólnospławnej. W systemach kanalizacji pod ciśnieniem stosuje się studzienki zaworowe, które idealnie sprawdzają się w tych miejscach, gdzie nachylenie terenu jest zbyt małe, by dało się zbudować kanalizację w tradycyjny sposób. W podciśnieniowych systemach kanalizacyjnych ścieki spływają przyłączem zbiorczym do studzienki zbiorczej, skąd trafiają do rurociągu i następnie do podciśnieniowej stacji zbiorczej. W stacji mogą być przepompowane do oczyszczalni ścieków albo spływają grawitacyjnie do wyznaczonego miejsca.

Jak powstają studnie betonowe?

Niemal cała instalacja znajduje się pod ziemią, dlatego ważne jest, by dobrze znosiła ona obciążenia naziomu. Właśnie z tego względu studnie kanalizacyjne najczęściej robione są z betonu. Dostępne na Sienkiewicz.com.pl kręgi betonowe tworzą komorę roboczą studzienki albo komin włazowy. Kręgi mogą mieć nawiercone otwory, co ułatwia przyłączenie rur oraz wykonanie przejść szczelnych. Jeśli to konieczne, w ścianie betonowego kręgu umieszcza się jeszcze stopnie złazowe. Prefabrykowane kręgi betonowe są dostępne w kilku standardowych rozmiarach, ale istnieje także możliwość wyprodukowania studni według indywidualnego projektu.

Prefabrykaty są o tyle wygodnym rozwiązaniem, że taką studnię da się wybudować nawet w trudno dostępnym miejscu, ponieważ unika się robót mokrych – gotowe moduły przywożone są na plac budowy i tam montowane. Do tego prefabrykowane kręgi betonowe idealnie do siebie pasują, co czyni instalację bardzo szczelną i wytrzymałą. Prefabrykowane są także pozostałe elementy konstrukcji, jak pierścienie wyrównujące czy płyty pokrywowe. Do montażu studni kanalizacyjnej z prefabrykatów nie używa się uszczelek gumowych – kręgi są łączone na zaprawę. Dodatkowym zabezpieczeniem konstrukcji może być uszczelka bentonitowa z zaprawą odporną na przenikanie wody.