Z jakich elementów składa się prawidłowo skonstruowany system przeładunkowy?

Z jakich elementów składa się prawidłowo skonstruowany system przeładunkowy?

Systemy przeładunkowe to specjalistyczne urządzenia stworzone z myślą o rozładunku towarów w magazynach, centrach logistycznych i placówkach przemysłowych. Prawidłowo dobrane mechanizmy znacznie upraszczają pracę, jednocześnie wpływając na jej efektywność. Spełnienie określonych warunków pozwala na przyspieszenie procesu rozładunku i zminimalizowanie ryzyka strat. Jakie elementy powinien zawierać dobrze zaplanowany system przeładunkowy?

Po co stosuje się systemy przeładunkowe?

Systemy przeładunkowe to złożone mechanizmy, które umożliwiają przeprowadzenie bezpiecznych procesów logistycznych. Kwestie związane z higieną pracy odgrywają znaczącą rolę, ze względu na konieczność zapobiegania wypadkom i sytuacjom zagrażającym życiu człowieka. Właściwe zaplanowanie rozładunku ma również zapobiegać uszkodzeniom towarów, pojazdów i elementów wyposażenia budynku. Stacje przeładunkowe to także kluczowe miejsca w budynku mające decydujący wpływ na jego bilans energetyczny. Jednocześnie powinny zostać wyposażone w części wykonane z najlepszych materiałów.

Pragnąc stworzyć jak najlepszy system przeładunkowy, dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa, należy zwrócić się o pomoc do ekspertów, np. z firmy Elko. Dzięki ich doradztwu wykonalne jest wdrożenie rozwiązania odpowiedniego pod kątem jakości, funkcjonalności i efektywności.

Elementy systemu przeładunkowego

Prawidłowo zaprojektowany system przeładunkowy składa się z zespołu elementów, które pełnią określone funkcje. Zastosowanie mostków przeładunkowych, czyli sterowanych elektrohydraulicznie, stalowych konstrukcji, pozwala na stworzenie połączenia pomiędzy magazynem a środkiem transportu. Poruszają się one wraz z ruchami pojazdu, na którym się opierają, a ich wysoka nośność, od 4 do 10 ton, zapewnia możliwość rozładowywania rozmaitych towarów. Podobne zastosowanie mają rampy przeładunkowe, które umożliwiają bezproblemowy podjazd wózków widłowych do naczepy ładunkowej samochodu dostawczego.

Kolejnym elementem systemu przeładunkowego są domki przeładunkowe. Montuje się je bezpośrednio przed halą, co pozwala na ekonomiczne zarządzanie energią i oszczędzanie miejsca wewnątrz. Składają się z uszczelnień bramowych, które chronią rozładowywane towary przed deszczem czy śniegiem i dodatkowo obniżają straty cieplne magazynu.

Ważną rolę w systemach przeładunkowych odgrywają też drobne akcesoria, które usprawniają przeładunek i poprawiają bezpieczeństwo. Przykładem mogą być stalowe mechanizmy, naprowadzające koła pojazdów, które ułatwiają prace kierowców.