Odzysk metali i ich ponowne wykorzystanie do produkcji

Odzysk metali

Metal jest surowcem, który można poddać odzyskowi. Pojęcie to jest szerszym zagadnieniem niż recykling. Dzięki tej metodzie możliwe jest odzyskanie, poza samym materiałem, również energii. Pozwala to na szersze zastosowanie pierwotnego elementu. Poza ponownym wykorzystaniem surowca możliwe jest także wydobycie z niego energii, która jest w nim skumulowana.

Na czym polega odzysk?

Odzyskiem nazywa się wszelkie działania, które polegają na ponownym wykorzystaniu surowców w całości lub tylko częściowo. Jest to także wydobycie wszelkich substancji lub energii skumulowanej w materiale, gotowej do powtórnego zagospodarowania. Dzięki temu na taką działalność patrzy się zdecydowanie szerzej niż recykling, ponieważ daje więcej możliwości i nie skupia się wyłącznie na ponownym pozyskaniu surowca.

Głównym zadaniem odzysku jest ponowne wykorzystanie surowców oraz nośników energii. Jednak podobnie jak w przypadku recyklingu chodzi również o ochronę środowiska. Głównym celem odzyskiwania różnych substancji z elementów jest eliminacja substancji toksycznych, które mogą przeniknąć do atmosfery, a także wód i gleb.

Na czym polega odzysk metali?

Odzysk metali polega na zezłomowaniu maszyn lub pojazdów i wydobyciu z nich najważniejszych elementów. Pozwala to na uzyskanie metali szlachetnych z różnych materiałów. Przykładem może być katalizator samochodowy zawierający cenne pierwiastki. Tak wydobyte surowce będzie można w późniejszym czasie ponownie wykorzystać w produkcji.

Odzyskanie metali z danego przedmiotu i ich posortowanie pozwala oddzielić stal od metali szlachetnych lub kolorowych. Ponadto osoba oddająca ten surowiec do skupu ma możliwość uzyskania dodatkowego przychodu. Kwota możliwa do zarobienia jest uzależniona od masy materiału oraz ilości metali kolorowych takich jak na przykład miedź, cynk czy kadm.

Jak oddać metal do odzysku?

Chcąc oddać metal do odzysku lub recyklingu, najlepiej udać się z materiałem do jednego ze skupów złomu. Jednak warto pamiętać o zasadach przewożenia takich elementów, ponieważ niektóre z nich muszą być transportowane na specjalnych warunkach, przy wykorzystaniu właściwych kontenerów oraz pojazdów, które mają odpowiednie certyfikaty.

Skupem oraz sprzedażą złomu zajmuje się między innymi firma VHZ Polska. Oferują oni usługi handlu złomem, a także jego transportem. Dzięki temu zbywca nie musi przejmować się organizacją odpowiednich kontenerów w celu przewiezienia różnych materiałów, które następnie zostaną poddane ważeniu. W zależności od uzyskanego wyniku pomiaru następuje wypłata odpowiedniej kwoty.