O czym należy pamiętać, zakładając działalność gospodarczą w Niemczech?

O czym należy pamiętać, zakładając działalność gospodarczą w Niemczech?

Różności

Coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację do Niemiec po to, by jeszcze lepiej zadbać o swój byt, pracując na własny rachunek. Założenie własnej firmy w Niemczech nieuchronnie wiąże się jednak z koniecznością spełnienia ważnych formalności. Co więcej, cała procedura nieco różni się od znanych, polskich realiów. O czym warto zatem pamiętać, zakładając działalność gospodarczą w Niemczech? W tym artykule poznasz najważniejsze informacje na ten temat.

Działalność gospodarcza w Niemczech – podstawowe informacje

Kto może ją założyć?

W obrębie całej Unii Europejskiej obowiązuje ujednolicone prawo w zakresie możliwości założenia i prowadzenia własnej firmy. Na jego mocy każdy obywatel państwa członkowskiego może zarejestrować spółkę lub jednoosobową działalność gospodarczą na terenie państwa wchodzącego w skład UE. Co istotne i warte zaznaczenia, aby założyć firmę u naszych zachodnich sąsiadów, nie trzeba być na stałe zameldowanym na terenie tego kraju. W celu potwierdzenia faktu, że działalność będzie prowadzona w Niemczech, wystarczy bowiem umowa najmu lokalu, który będzie siedzibą przyszłej firmy.

Jak ją założyć?

W celu założenia działalności gospodarczej należy ją uprzednio zarejestrować w urzędzie ds. działalności gospodarczej (niem. Gewerbeamt). Obowiązek ten dotyczy podmiotów gospodarczych związanych z przemysłem, wytwórstwem, handlem lub świadczeniem usług, np. budowlanych. Z rejestracji jednoosobowej działalności zwolnione są natomiast osoby, które wykonują wolny zawód.

Jakie dokumenty są niezbędne do jej założenia?

Wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w Niemczech, powinien zawierać załączniki takie jak:

  • obustronna kserokopia dowodu osobistego lub paszportu;
  • adres zamieszkania polski lub niemiecki;
  • pełnomocnictwo upoważniające do założenia działalności gospodarczej;
  • adres, pod którym będzie znajdować się siedziba firmy, oraz umowa najmu lokalu.

W niektórych branżach dodatkowo wymaga się:

  • zaświadczenia o niekaralności;
  • zaświadczenia o braku zaległych obciążeń fiskalnych;
  • zaświadczenia o zabezpieczeniu finansowym;
  • dokumentu potwierdzającego kwalifikacje i uprawniającego do wykonywania zawodu.

Jaki jest koszt?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech wiąże się z pewnymi kosztami. Jednym z nich jest wpisanie danych do rejestru, który zwykle kosztuje od 15 do 65 euro (w zależności od lokalizacji urzędu). Dodatkowe obciążenia finansowe są powodowane uzyskaniem niektórych z wymienionych wyżej zezwoleń związanych z konkretną branżą. Podmioty gospodarcze (GmbH oraz OHG), jak i osoby fizyczne, których dochód przekroczył 60 tys. euro, są ponadto zobowiązane do zgłoszenia firmy do rejestru sądowego, co też wymaga specjalnej opłaty.

Dlaczego warto otworzyć własną działalność w Niemczech?

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech jawi się jako atrakcyjne rozwiązanie dla emigrujących do tego kraju Polaków przede wszystkim dlatego, że niemieckie regulacje prawne są nie tylko przejrzyste, ale również korzystne dla przyszłych przedsiębiorców. Zachodni sąsiedzi oferują bowiem liczne korzyści dla właścicieli działalności gospodarczej, np. brak obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne czy wysoką kwotę wolną od podatku.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze