Jakie są rodzaje znaków towarowych?

rodzaje znaków towarowych

Znaki towarowe to prawnie chronione oznaczenia stosowane w handlu do identyfikacji produktów. Umożliwiają one odróżnienie towarów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Można je szeregować na wiele różnych sposobów. W Polsce na znaki towarowe można udzielić ochrony, jednak pod pewnymi warunkami. Zgłoszenie wymaga szczegółowego wskazania towarów lub usług, które zgłaszający chce chronić.

Definicja

Znak towarowy kiedyś musiał zostać przedstawiony w formie graficznej. Obecnie jednak jest możliwe zgłaszanie nowych rodzajów znaków towarowych. Każdy z nich musi spełniać określone kryteria. Znak towarowy według przepisów powinien być odtworzony w rejestrze w sposób:

 • jasny,
 • łatwo dostępny,
 • precyzyjny,
 • trwały,
 • obiektywny,
 • zrozumiały.

Nowelizacja ustawy przemysłowej w 2019 roku wprowadziło kluczowe zmiany dotyczące zgłaszania znaków towarowych. Dzięki temu można zgłaszać ich nowe rodzaje, jeśli spełniają określone kryteria.

Jakie wyróżnia się rodzaje znaków towarowych?

Prawo własności przemysłowej stanowi, że za znak towarowy można uznać każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie produktów i usług jednej firmy od drugiej. Każdy z nich powinien także być możliwy do przedstawienia w rejestrze. Jak informują rzecznicy patentowi Kancelarii Prawno-Patentowej Bellepat, znakiem towarowym może być zatem cyfra, litera, wyraz, rysunek, kształt towaru, forma przestrzenna i wiele innych. Ważne jest, aby dzięki nim móc rozpoznać dany znak. Obecnie do najczęściej wykorzystywanych znaków towarowych należą:

 • znak słowny – składający się z liter, wyrazów i cyfr alfabetu łacińskiego,
 • znak graficzny – składający się z elementów graficznych i topograficznych,
 • znak słowno-graficzny – połączenie dwóch powyższych,
 • znak przestrzenny – składający się z trójwymiarowego kształtu,
 • kolor – składający się z jednego lub kilku kolorów,
 • znak pozycyjny,
 • znak dźwiękowy,
 • znak multimedialny,
 • znak ruchomy.

Każdy znak towarowy, na który Urząd Patentowy wydał prawo ochronne, jest prawnie chroniony. Właściciel zyskuje zatem ochronę dla towarów i usług, które są nim sygnowane. To najprostszy i najskuteczniejszy sposób obrony podmiotu gospodarczego przed nieuprawnionym korzystaniem ze znaku przez podmioty nieupoważnione. Prawo ochronne przysługuje uprawnionemu. Obecnie wyróżnia się:

 • indywidualny znak towarowy, przysługujący na rzecz jednego uprawnionego
 • wspólny znak towarowy, umożliwiający rozróżnienie towarów członków organizacji
 • wspólny znak towarowy gwarancyjny, który informuje klientów o określonych właściwościach towaru