Jak wszcząć postępowanie o dział spadku?

Jak wszcząć postępowanie o dział spadku?

Postępowanie o dział spadku wszczyna się w celu ostatecznego określenia wyłącznej własności elementów masy spadkowej. W jaki sposób to uczynić? Na czym polega postępowanie o dział spadku? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak wszcząć postępowanie o dział spadku?

Sądowe postępowanie o dział spadku przeprowadzane jest na wniosek osób, które posiadają prawa do masy spadkowej. Pierwszym etapem jest zatem udowodnienie sądowi tego faktu, do czego wykorzystuje się akt notarialny poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W efekcie sąd rozpatruje wniosek spadkobierców, którzy dążą do ostatecznego uzyskania wyłącznej własności nad konkretnymi składnikami masy spadkowej. W tym celu przedstawiają sądowi własne propozycje podziału spadku, a w przypadku konfliktu pomiędzy spadkobiercami to sąd decyduje o rozdziale majątku zmarłej osoby. Po stronie spadkobierców należy również wskazanie sądowi przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej wraz z dokumentacją bądź innymi dowodami, czy zeznaniami potwierdzającymi ten fakt.

Na czym polega postępowanie o dział spadku?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie postępowanie o dział spadku ma na celu wydanie orzeczenia sądowego, przedmiotem którego jest podział majątku zmarłej osoby. Swoją decyzję sąd opiera na zebranych dowodach oraz przesłuchaniach stron, a także ewentualnych świadków. W toku postępowania strony proponują własne rozwiązanie, a prawo dopuszcza również możliwość zaproponowania przekazania spadku innej osobie w zamian za dokonanie spłaty. Warto również podkreślić, że sąd kieruje się obiektywnymi przesłankami co do sprawiedliwego podziału masy spadkowej, w związku z czym nie ma obowiązku przyznania jej osobie, która ma do niej największe udziały. W rzeczywistości bowiem może orzec wyłączną własność dla innej osoby wraz z koniecznością dokonania spłaty pozostałych spadkobierców. Wartość masy spadkowej określana jest w tym przypadku na podstawie oceny biegłych rzeczoznawców, ponieważ wycena dokonana przez spadkobierców może być zaniżona lub zawyżona.

Postępowanie o dział spadku – koszty sądowe

Złożenie wniosku o sądowe postępowanie o dział spadku wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiednich kosztów. Warto jednak mieć świadomość, że w odróżnieniu spraw cywilnych opłata nie jest w tym przypadku naliczana na podstawie wartości roszczenia (w tym przypadku masy spadkowej). Jest bowiem stała i wynosi 500 złotych. Co więcej, może być nawet niższa, ponieważ w sytuacji, gdy spadkobiercy załączą do wniosku zgodny projekt podziału spadku koszty sądowe wynoszą 300 złotych. Drożej jest natomiast, gdy wniosek o dział spadku łączy się ze zniesieniem współwłasności. W takiej sytuacji opłata sądowa wynosi 1000 złotych.

Podsumowując należy stwierdzić, że dział spadku to postępowanie sądowe, które ma na celu dokonanie ostatecznego podziału masy spadkowej, co pozwoli spadkobiercom samodzielnie decydować o jej elementach. Wszczynając je warto się odpowiednio przygotować oraz zebrać dowody, które skłonią sąd do wydania oczekiwanej decyzji w sprawie.