Jak utrzymać motywację zespołu w trudnych momentach?

Jak utrzymać motywację zespołu w trudnych momentach?

Wyzwania współczesności odbijają się na każdej sferze naszego życia, w tym również w pracy zawodowej. Organizacje odczuwają to nie tylko na poziomie biznesowym, ale przede wszystkim ludzkim. Szczególnie cierpi motywacja pracowników, którzy mają obawy o swoją przyszłość i losy firmy, w której pracują. Jak więc utrzymać motywację mimo trudności? Odpowiadamy.

Jak rozumieć trudne momenty w organizacji?

Wymagające chwile to już chleb powszedni w świecie VUCA, który opisuje współczesne realia biznesowe jako zmienne i ulotne (V, czyli Volatility), niepewne (U, czyli Uncertainty), złożone (C, czyli Complexity, zawierające wiele danych), niejednoznaczne (A, czyli Ambiguity, podlegające mnogim interpretacjom). Innymi słowy, za trudne momenty należy uznać takie zdarzenia, które znacząco wpływają na możliwości rozwoju biznesu, a nawet jego zdolności operacyjne. Niestety, rzeczywistość w ostatnich latach dostarczyła nam bez liku takich okoliczności. Ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy odczuwają emocje, to możemy być pewni, iż wspomniane sytuacje będą miały wpływ na to, jak pracownicy funkcjonują w toku codziennych spraw.

Budowanie zaangażowania a kryzys

Zmotywowani i zaangażowani pracownicy to skarb w każdej organizacji. Aby jednak ich faktycznie zatrudniać, trzeba zadbać o nich przed trudnymi momentami. Oznacza to, że organizacja powinna znacznie wcześniej wdrażać zmiany, które pozwolą jej zdecydowanie lepiej radzić sobie ze zmienną rzeczywistością. Można to rozumieć jako kluczowe zmiany w czterech filarach VUCA:

  1. Wprowadzenie wizji (Vision) zamiast zmienności (Volatility). Nowoczesna wizja działania organizacji pozwala jej przetrwać turbulencje, ale i aktywnie się rozwijać. Wizja powinna być zaakceptowana i zrozumiana przez całą organizację.
  2. Nie jest to jednak możliwe bez zrozumienia (Understanding) zamiast niepewności (Uncertainty). Tylko sprawna komunikacja daje większą szansę na realizację nakreślonych celów i szybszej adaptacji w kontekście zmiennych realiów biznesowych.
  3. Ponadto istotna jest jasność (Clarity) zamiast złożoności (Complexity). Ten etap wymaga kreatywnego podejścia dla aktualnych procedur i strategii rozwiązywania trudności. Cała organizacja powinna być zaangażowana w tworzenie nowych procedur. Pomogą one dostarczać takie dane, dzięki którym podejmowania decyzji będzie prostsze.
  4. Zamiast niejednoznaczności (Ambiguity) kluczowa jest zwinność (Agility). Szybka adaptacja i przeprowadzanie zmian to podstawa, aby organizacje skutecznie działały w chaotycznym otoczeniu.

Co ze wsparciem materialnym?

Stereotypowo uważa się, że jedyną skuteczną motywacją ludzi do pracy są pieniądze. W krótkiej perspektywie – być może. Jednak w organizacjach, które chcą suchą stopą przejść przez burze i zawirowania, takie podejście będzie nieskutecznie. Jeśli pracownicy nie mają poczucia sensu podczas wykonywania swoich obowiązków, nie dostrzegają celu, nie rozwijają się, jedynie wykonują polecenia, a w organizacji brakuje atmosfery zaufania, to motywacja premiami czy podwyżkami nie przykryje trudności, jakie pracownicy napotykają na co dzień.

W Impact proponujemy organizacjom programy rozwojowe, które mają realny wpływ na motywację pracowników, głównie poprzez transformacje istotnych elementów kultury organizacyjnej.