Jak przeprowadzić ewakuację podczas pożaru?

Jak przeprowadzić ewakuację podczas pożaru?

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromnym zagrożeniem jest pożar. Z tego powodu tak istotnym aspektem jest znajomość podstawowych zasad, jakich należy przestrzegać w przypadku tego rodzaju niebezpieczeństwa. Mowa tutaj w szczególności o regułach związanych z akcją ewakuacyjną, dzięki którym można uratować zdrowie, a nawet ludzkie życie.

Jak przeprowadzić ewakuację podczas pożaru? – poradnik

Większość z nas choć raz w swoim życiu brała udział w ewakuacji. Co jakiś czas tego typu próbne alarmy przeprowadzane są w placówkach edukacyjnych, zakładach pracy, obiektach użyteczności publicznej itp. Niestety, nie wszyscy wiedzą, jak zachować się w takiej sytuacji. To dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu tematowi i odpowiedzieć na pytanie, jak przeprowadzić ewakuację podczas pożaru?

Ewakuacja podczas pożaru – najważniejsze zasady

Podstawowym założeniem każdej ewakuacji jest to, aby przebiegła sprawnie i szybko. Celem wszelkiego typu działań, jakie składają się na całą procedurę, jest bezpieczne opuszczenie miejsca, w którym doszło do pożaru. Zagrożenie może nas zastać zarówno w miejscu pracy, jak i na gruncie prywatnym, np. w budynku mieszkalnym. Niezależnie od okoliczności schemat postępowania jest dokładnie taki sam. Najważniejsze jest zachowanie spokoju, a więc opanowanie emocji związanych z zagrożeniem i w razie takiej konieczności, uspokojenie również pozostałych osób. Jeśli zauważymy pożar naszym obowiązkiem jest powiadomienie innych o zagrożeniu, a także wezwanie straży pożarnej. Następnie można rozpocząć ewakuację, która swój początek powinna mieć w miejscu, gdzie nastąpił pożar. Opuszczając budynek sprawdźmy, czy w pomieszczeniach, które mijamy, nie zostali ludzie.

BHP a ewakuacja przy pożarze – co trzeba wiedzieć?

Jedną z najistotniejszych zasad BHP związanych z ewakuacją w trakcie pożaru jest kierowanie się do wyjścia zgodnie z oznakowaniem. Zarządcy budynków mają obowiązek umieszczenia we właściwych miejscach stosownych tabliczek informacyjnych, które ułatwiają nawigację. Nie można zapomnieć też o tak ważnych elementach wyposażenia obiektów, jak tradycyjne drabiny ewakuacyjne albo drabiny ewakuacyjne z koszem ochronnym, które montuje się właśnie na tego typu okoliczności. Tego rodzaju środki zwiększają szansę na skuteczną ewakuację, a co za tym idzie – mogą nawet uratować czyjeś życie.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Kierując się do wyjścia pozostawmy wszelkie przedmioty w budynku i dbajmy przede wszystkim o to, aby ratować siebie oraz pozostałe osoby. Często zdarza się, że musimy pozostawić na miejscu drogi sprzęt. Jeśli na korytarzach występuje silne zadymienie, zasłońmy usta namoczonym materiałem, może to być element ubioru. Poza tym, trzymajmy się blisko ścian, aby zachować orientację w przestrzeni, najlepiej też trzymać głowę jak najbliżej podłogi. Korzystajmy wyłącznie ze schodów, zabronione jest wykorzystanie w celach ewakuacyjnych windy. Ewakuacja kończy się zawsze dopiero w momencie, gdy wszystkie osoby opuszczą budynek i oddalą się od niego na bezpieczną odległość. Wówczas nie pozostaje już nic innego, jak czekanie na służby, które podejmą walkę z żywiołem.