Czym kierować się przy wyborze przemysłowego odpylacza powietrza?

system odpylania powietrza

Zapylenie powietrza w zakładach przemysłowych niesie za sobą bardzo poważne zagrożenie zdrowotne dla przebywających wewnątrz pracowników, a także dla samego obiektu. Dlatego w zakładach, gdzie występuje emisja pyłów, ważne jest stosowanie urządzeń odpylających. Na jakiej podstawie dokonuje się wyboru tego typu urządzeń? Jakie kwestie trzeba brać przy tym pod uwagę?

Rodzaj zanieczyszczeń

W celu określenia zapotrzebowania na przemysłowe odpylacze powietrza, trzeba w pierwszej kolejności określić, z jakiego rodzaju zanieczyszczeniami powietrza system ten będzie musiał sobie poradzić. Należy pamiętać, że pyły mają różne właściwości – niektóre z nich, takie jak trociny powstające z obróbki drewna są materiałem łatwopalnym, dlatego urządzenia filtrujące powietrze w zakładach działających np. w branży meblarskiej muszą posiadać zabezpieczenia przeciwwybuchowe, zgodne z dyrektywą ATEX. Podczas doboru urządzenia filtrującego do pyłów wybuchowych należy wykonać badanie pyłu, które pozwoli określić jego parametry wybuchowości i odpowiednio dobrać systemy ochronne instalacji odpylającej.

Ilość zanieczyszczeń

Kolejnym czynnikiem koniecznym do wzięcia pod uwagę jest ilość wytwarzanych w zakładzie pyłów. Wartość ta zależy między innymi od wielkości danego zakładu, rodzaju produkcji, liczby zmian na produkcji, sezonowości etc. Urządzenia odpylające mają dość ściśle określoną wydajność – jeśli emisja pyłów w zakładzie będzie ją przekraczać, filtry odpylacza będą zapychać się zbyt szybko, co oznacza zbyt wiele przerw na oczyszczanie układu, oraz niską efektywność odpylania. Przekłada się to na stratę czasu i pieniędzy, a przede wszystkim na wzrost zagrożenia dla pracowników i urządzeń znajdujących się w budynku. Aby tego uniknąć należy obliczyć, ile pyłów powstaje w zakładzie.

Rodzaj odpylacza

Urządzenia odpylające można podzielić na kilka różnych typów – każdy z nich ma nieco inne zastosowanie, nie tylko jeśli chodzi o rodzaj odpylanych pyłów, ale również mechanikę działania, wydajność, zastosowane materiały filtracyjne i sposób ich czyszczenia a także sposoby opróżniania filtra. Przykładem są tutaj stacjonarne odpylacze MDF, które stosuje się do odciągania pyłów z urządzeń takich jak szlifierki i pyły stolarskie. Zupełnie inne funkcje będzie pełnił cyklon do trocin, który wykorzystywany jest jako wstępny separator – oczyszcza powietrze z większych zanieczyszczeń.

Marka producenta

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, nie powinno się iść na kompromisy – od doboru odpowiednich rozwiązań zależy zdrowie i życie osób przebywających w budynku, a także wyposażenie zakładu jakim są drogie urządzenia i maszyny produkcyjne. Należy stawiać na sprawdzonych i doświadczonych dostawców rozwiązań odpylania przemysłowego, takich jak firma Filtrowent. Tylko takie marki dysponują odpowiednim doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą, która odpowiednio określi potrzeby klientów, dobierze właściwe parametry odpylacza i wyposaży instalację odpylającą w optymalne zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe.