Czym jest upadłość konsumencka?

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka daje drugą szansę dłużnikowi na wyjście z zapaści finansowej. Z roku na rok rozwiązanie prawne staje się coraz bardziej popularne. Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić? Jakie warunki muszą być spełnione, aby przeprowadzić postępowanie upadłościowe?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, potocznie nazywana bankructwem, jest rozwiązaniem prawnym opartym na prawie upadłościowym. Przeznaczona jest dla osób niewypłacalnych, czyli takich, które nie są w stanie uregulować swoich zadłużeń finansowych od co najmniej 3 miesięcy. Celem postępowania jest oddłużenie, czyli uporanie się dłużnika z rosnącymi długami poprzez ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli bądź częściowe lub całkowite umorzenie należności.

Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Każda zadłużona osoba może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, jednak największe szanse na oddłużenie mają osoby, które nie radzą sobie ze zobowiązaniami finansowymi wskutek trudnej sytuacji rodzinnej, trwałej utraty pracy lub ciężkiej choroby. Na pozytywne rozpatrzenie sprawy znaczący wpływ ma odpowiednio sformułowany wniosek zawierający kompletną dokumentację. Jeśli szukamy w internecie pomocy prawnej, wpisując do przeglądarki słowa prawnik upadłość konsumencka, możemy trafić na dobrych specjalistów. Warto skorzystać z usług Kancelarii Prawnej Jurczewski Kępka-Mariański i Wspólnicy, która zajmuje się sprawami upadłości konsumenckiej na terenie całej Polski.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Wniosek o postępowanie sądowe mogą złożyć osoby fizyczne, które nie posiadają przedsiębiorstwa, aczkolwiek w świetle najnowszych przepisów, z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą. Dłużnicy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat wykonali czynności mające na celu utrudnienie spłacenia zadłużenia względem wierzycieli (np. przekazali samochód lub nieruchomość krewnemu) są wykluczeni z postępowania. Osoby, u których w przeszłości została ogłoszona upadłość konsumencka mają możliwość skorzystania z postępowania ponownie, o ile bankructwo zostało uznane wcześniej niż 10 lat temu. Należy zaznaczyć, że sąd ma prawo odrzucić wniosek o upadłość konsumencką, jeśli w toku postępowania okaże się, że działania dłużnika miały na celu doprowadzić do jego niewypłacalności. Więcej znajdziesz na biznespolski.com.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu pomoc dłużnikowi wydostać się ze spirali piętrzących się długów. Osoby uprawnione do skorzystania z rozwiązania mają możliwość samodzielnie złożyć wniosek lub oddać sprawę w ręce specjalistów.