Czy każda firma powinna mieć swojego prawnika?

Czy każda firma powinna mieć swojego prawnika?

Każda firma na różnych etapach rozwoju i działalności będzie potrzebowała pomocy prawnej. Pytanie brzmi, czy będzie to pomoc doraźna, ograniczona do kilkurazowych konsultacji lub sporządzenia określonych dokumentów, czy stała współpraca. Współczesny przedsiębiorca może wybierać spośród różnych form obsługi prawnej dla firm, takich jak zatrudnienie prawnika na umowę zlecenie, na cały etat, czy umowa z kancelarią prawną lub radcowską.

Obsługa prawna dla firm – kiedy jest potrzebna?

Już w momencie zakładania firmy przedsiębiorca dokonuje różnych wyborów, które będą obowiązywały na późniejszych etapach działalności. Nawet taki element, jak wybór formy prawnej w dużym stopniu decyduje np. o kwestiach podatkowych. Im większy rozwój przedsiębiorstwa, tym więcej podejmujemy czynności, mających konsekwencje prawne. Wybór nazwy, znaku towarowego, egzekwowanie płatności, sporządzanie umów, to tylko prostsze z nich. Obsługa prawna dla firm może być przydatna na różnych etapach, takich jak:

  • Zakładanie działalności gospodarczej;
  • Przekształcanie działalności w spółkę;
  • Wybór formy prawnej spółki (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • Sporządzanie aktów założycielskich, regulaminów, statutów, uchwał;
  • Przygotowanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, wspólników;
  • Sporządzanie umów handlowych;
  • Rozwiązywanie sporów handlowych z innymi przedsiębiorcami;
  • Rozwiązywanie sporów handlowych z konsumentami;
  • Obniżanie i podwyższanie kapitału zakładowego;
  • Restrukturyzacja firmy, sprzedaż, likwidacja, upadłość.

Prawnik na etacie czy stała współpraca z kancelarią?

Jedną z ważniejszych decyzji, dotyczących obsługi prawnej dla firm, jest wybór formy współpracy. Przedsiębiorca ma wiele możliwości. Przykładową opcją jest zatrudnienie na stałe prawnika, który będzie zajmował się sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz różnego typu dokumentów, a w razie konieczności reprezentował firmę w sądzie. Duże korporacje tworzą całe wewnętrzne działy prawne. Nie będzie to jednak rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej firmie. Budowanie własnego działu czy nawet zatrudnianie prawnika na etacie wiąże się oczywiście z różnymi kosztami. Mówimy tu nie tylko o wynagrodzeniu prawnika, ale również odprowadzaniu podatku, ubezpieczeniu, jego urlopach czy ewentualnych zwolnieniach lekarskich.

Inna forma obsługi prawnej dla firm to współpraca z kancelarią radcowską lub adwokacką. Do tego typu podmiotu możemy zwrócić się przy jednorazowym projekcie lub korzystać ze stałego pakietu usług. To rozwiązanie o tyle wygodne, że firmą zajmuje się dedykowany prawnik lub prawnicy, jednak przedsiębiorca płaci za konkretne czynności i nie musi martwić się o tworzenie dodatkowego etatu.

Obsługa prawna dla firm a struktura opłat

Zatrudniając prawnika w firmie, przedsiębiorca musi oczywiście liczyć się z jego stałym wynagrodzeniem w formie comiesięcznej pensji. W przypadku doraźnych usług, większość prawników preferuje stawkę godzinową, zdarzają się jednak rozliczenia za pojedyncze czynności. Jeszcze inna forma płatności za obsługę prawną dla firm opiera się na abonamencie. Możemy się z nimi spotkać zarówno w kancelariach, jak i firmach outsourcingowych, oferujących kompleksową opiekę prawną. Taką ofertę znaleźć można między innymi na https://lexsecure.pl/premium