prawo gospodarcze

Co to jest prawo gospodarcze i co obejmuje?

Różności

Mianem prawa gospodarczego określa się normy regulujące status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne związane z działalnością gospodarczą, którą prowadzą. Z tego powodu podmiotem prawa gospodarczego będą nie tylko przedsiębiorcy i firmy, ale również osoby fizyczne, czyli konsumenci. Jakich sporów najczęściej dotyczą sprawy gospodarcze?

W jakim zakresie obowiązuje prawo gospodarcze?

Zasady funkcjonowania prawa gospodarczego wynikają z Konstytucji oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczą one przede wszystkim:

  • Zasady wolności gospodarczej – obejmuje ona wolność wyboru formy działalności oraz podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. Sprawy gospodarcze będą więc dotyczyły wszelkich działań z tym związanych.
  • Zasady praworządności – zakłada ona, że organy administracji publicznej mogą działać jednie na podstawie i w granicach prawa, w tym oczywiście prawa gospodarczego.
  • Zasada proporcjonalności – mówi o tym, że podjęte działania i środku powinny być proporcjonalne do celu.
  • Zasada ochrony własności należącej do przedsiębiorcy.
  • Zasada ograniczonej ingerencji państwa – zgodnie z nią organy państwa mają ograniczoną możliwość ingerowania w gospodarkę.
  • Zasada 3D – decentralizacja, demonopolizacja, deregulacja.

W praktyce sprawy gospodarcze będą dotyczyły więc m.in. wszelkich kwestii związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, umowami w obrocie gospodarczym, koncesjami i zezwoleniami, czy KRS. Prawo gospodarcze obejmuje także kwestie dotyczące spółek.

Firmy a sprawy gospodarcze

To zrozumiale, że każdy przedsiębiorca chce chronić jak najlepiej swoje interesy. Tymczasem w toku prowadzenia działalności może pojawić się wiele sporów, podczas których konieczne będzie dochodzenie swoich praw w sądzie. Sprawy gospodarcze mogą ciągnąć się latami, angażując uwagę i czas wielu osób, kluczowych dla działalności firmy. Dlatego przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej, która może prowadzić działania mediacyjne, a także reprezentować swoich klientów w sądach, zarówno I, jak i II instancji.

Sprawy gospodarcze ściśle powiązane są także z prawem handlowym. Mowa tu m.in. o kwestiach związanych z tworzeniem i rejestracją spółek, wyborem ich formy prawnej, sporządzaniem aktów założycielskich, statutów, regulaminów, zarządzeń, a także przygotowaniem zgromadzeń walnych czy akcjonariuszy. Prawo gospodarcze dotyczy także przekształceń organizacyjnych podmiotów, obniżania czy podwyższania kapitałów zakładowych, czynności likwidacyjnych, naprawczych czy upadłościowych.

Prawo gospodarcze a osoby fizyczne

Sprawy gospodarcze nie dotyczą wyłącznie firm. Prawo gospodarcze dba także o interesy osób fizycznych w sporach z instytucjami finansowymi. Sprawy gospodarcze mogą być związane np. z roszczeniami wynikającymi z błędów oraz nieuczciwych praktyk. Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej i będąca np. konsumentem wielokrotnie może czuć się zagubiona w obliczu dużej sprawy gospodarczej czy sporu, którego drugą stroną jest duża firma bądź spółka. Prawo gospodarcze ma jednak na celu nie tylko ochronę przedsiębiorców, ale również konsumentów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.kancelariamlynska.pl/sprawy-gospodarcze/

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze