Certyfikat ISO 9001:2015 – innowacyjny system zarządzania jakością

Certyfikat ISO 9001:2015

Dynamiczny rozwój nowych technologii, rozwiązań i metod wymusza także modyfikowanie norm związanych z jakością. Udoskonalanie norm jakościowych stanowi jeden ze ważnych sposobów dbałości o końcową jakość wyrobów w przedsiębiorstwach.

We wrześniu 2015 roku opublikowana została nowa norma ISO 9001:2015, która była bezpośrednim następcą ISO 9001:2008. Zgodnie z przepisami wszystkie przedsiębiorstwa od momentu wejścia normy w życie miały trzy lata na przystosowanie się do nowych wymagań. Po tym okresie w odniesieniu międzynarodowym obowiązywała wyłącznie nowa norma.

Nowa norma ISO 9001 – jeszcze skuteczniejsze zarządzanie jakością

Wprowadzenie nowej normy ISO 9001 przyczyniło się do zmiany podejścia do systemów zarządzania jakością. Nowe rozwiązania przede wszystkim odnosiły się do firm o charakterystyce usługowej. Norma została zaktualizowana w taki sposób, aby w jak najlepszy sposób oddawała potrzeby organizacji. W praktyce jest znacznie bardziej elastyczna, dzięki czemu bezpośrednio dotyczy przedsiębiorstw o różnej wielkości. W aktualizacji normy pojawia się wiele nowych pojęć. Ukierunkowana została na spełnienie oraz zrozumienie potrzeb i wymagań konsumentów. Dlatego odnosi się do podejścia procesowego w dostarczaniu wyników skuteczności działalności przedsiębiorstw.Kluczowym aspektem przy wdrażaniu ISO 9001:2015 było uwzględnienie odpowiednich rodzajów ryzyka oraz szans w odniesieniu do szeroko pojętej działalności organizacji i procesów, jakie w niej zachodzą. Opublikowany standard zakładał, iż długofalowy sukces przedsiębiorstwa może być zagwarantowany wyłącznie dzięki uwzględnieniu interesów wielu stron tj. pracowników, dostawców, udziałowców, klientów i właścicieli. Wdrożenie ISO 9001 spowodowało zdecydowanie większy nacisk na podejmowanie działań procesowych w związku z zarządzaniem jakością w organizacji. Skuteczne wprowadzenie nowych norm wymaga niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia. Tym samym przegląd zarządzania w nowej normie jest rozszerzony również o odpowiednie aspekty nowoczesnej strategii organizacji, która powinna uwzględniać jakościowe podejście w stosunku do wszystkich zainteresowanych, a także właściwie oceniać szanse i ryzyka w odniesieniu do przedsiębiorstwa.

Struktura normy ISO 9001:2015

Nowa norma przyczyniła się do znacznego ujednolicenia struktury. Certyfikat ISO 9001 jest znacznie łatwiejszy w stosowaniu głównie w zintegrowanych systemach zarządzania. Warto podkreślić, że wszelkie zalecenia do odpowiedniego nadzoru nad dokumentacją wraz ze wprowadzeniem nowej normy będą znacznie ściślejsze. Poniżej główne zmiany zaktualizowanej normy.Zmiany, jakie wprowadza ISO 9001:20151. Większa elastyczność i spójność przy wdrażaniu aktualizacji.2. Koncentracja na zarządzaniu ryzykiem oraz stawianie na zapewnienie skuteczności i efektywności.3. Położenie nacisku na cele oraz mierzenie i monitorowanie zmian.4. Postawienie na doskonalenie procesów komunikacyjnych w ramach efektywnego funkcjonowania firmy.5. Wprowadzenie pojęcia kontekstu do przedsiębiorstwa.Skuteczne zarządzanie jakością w organizacji wymaga merytorycznego podejścia do wszystkich najważniejszych procesów, jakie zachodzą wewnątrz i na zewnątrz firmy. Tym samym aktualizowanie norm ISO stanowi jedno z narzędzi, dzięki któremu możliwe jest nieustanne podnoszenie standardów jakościowych w odniesieniu do niemal wszystkich sfer funkcjonowania organizacji.Niemniej przed przystąpieniem do odpowiedniego wdrożenia nowej normy, warto rzetelnie zidentyfikować obszary, które posiadają największe luki w systemie zarządzania. Warto zatem skorzystać z doświadczenia firm, m.in. firmy Pakuła Consulting, która należy do największych, a zarazem najbardziej doświadczonych firm konsultingowych. Jako jedyna w Polsce została dwukrotnie wyróżniona tytułem Konsultanta Roku.