W jakim celu przeprowadza się audyty zewnętrzne?

W jakim celu przeprowadza się audyty zewnętrzne?

Audyty to niezwykle istotne kontrole przedsiębiorstwa, które badają procesy zachodzące w firmie. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą uniknąć mniejszych oraz większych błędów, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie danego biznesu. Audyty dzieli się na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Jakie są różnice pomiędzy nimi? Jakie efekty może przynieść odpowiednio przeprowadzony audyt? Dowiedz się więcej na ten temat.

Audyty zewnętrzne oraz wewnętrzne

Warto wiedzieć, że audyty można przeprowadzać w ramach całych organizacji oraz poszczególnych systemów i konkretnych projektów, procesów, a nawet produktów. Najważniejszym celem audytu jest przede wszystkim zebranie kluczowych informacji, które mogą mieć bezpośredni wpływ na usprawnienie działań w przedsiębiorstwie. Zaawansowana procedura, jaką jest audyt, może mieć dwie formy: wewnętrzną oraz zewnętrzną. Audyt wewnętrzny w największym skrócie polega na kontroli, którą przeprowadza niezależny audytor wewnętrzny. Procedura polega na ocenie efektywności wszystkich kluczowych procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Dodatkowo audytor jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie działań, które przez niewystarczającą sprawność wpływają na hamowanie osiągania wcześniej założonych celów biznesowych firmy.

Audyty zewnętrzne są z kolei przeprowadzane przez niezależnych audytorów lub specjalizujące się w tym firmy. Osoby przeprowadzające ten proces nie są w żadnym stopniu związane z audytowaną jednostką. Najczęściej mają charakter dobrowolny z tego względu, że zgoda na przeprowadzenie tej procedury wiąże się z uzyskaniem certyfikatu oraz możliwością współpracy z wieloma istotnymi kontrahentami. Należy mieć jednak na uwadze to, że w niektórych sytuacjach przeprowadzenie audytu zewnętrznego jest obowiązkowe.

W jakim celu przeprowadza się audyt zewnętrzny?

Opisywany proces jest niezwykle ważny z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa, ponieważ jest istotnym składnikiem systemu zarządzania jakością. Na ten rodzaj audytu składa się ocena konkretnych działań w firmie i ich stopień realizacji podczas codziennej pracy. Wspomniana procedura jest szczególnie zalecana przedsiębiorstwom, które chcą zyskać dobrą pozycję oraz lepszy wizerunek na rynku. W jaki sposób mogą to osiągnąć? Przeprowadzenie audytów zewnętrznych może zakończyć się uzyskaniem certyfikatu systemu zarządzania jakością. Jednak, aby go uzyskać, należy złożyć specjalny wniosek o przeprowadzenie procedury do jednostki certyfikującej, która ma takie uprawnienia.

Warto wiedzieć, że prawidłowo wykonany audyt zewnętrzny wiąże się z wieloma istotnymi dla przedsiębiorstwa korzyściami. W związku z tym, że zawarte w tej procedurze ustalenia są determinowane na podstawie zewnętrznych oraz wewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie danej firmy, przyczyniają się one do rozwoju biznesu. Dodatkowo wnioski, które otrzymuje się po prawidłowo przeprowadzonym audycie, przydają się do doskonalenia procesów zachodzących w firmie.