Leasing operacyjny a leasing finansowy – poznaj różnice

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing to bardzo popularna forma finansowania dla przedsiębiorców. Poprzez leasing operacyjny lub finansowy, dokonuje się zakupu różnego rodzaju sprzętu i maszyn. Przed podjęciem właściwej decyzji, warto zastanowić się nad odpowiednim typem leasingu, który zależeć będzie od konkretnych potrzeb przedsiębiorcy, takich jak czas użytkowania leasingowanego przedmiotu czy też sposób rozliczania kosztów podatkowych. W jakich warunkach lepiej sprawdzi się leasing operacyjny, a w jakich leasing finansowy? Już wyjaśniam.

Leasing operacyjny – co warto wiedzieć?

W tym przypadku, przedmiot objęty leasingiem wlicza się do składników majątkowych leasingodawcy, a miesięczne raty leasingowe zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego, nie ma konieczności opłacania całego podatku VAT już na od początku trwania umowy leasingowej. Podatek VAT doliczany jest do każdej z rat leasingowych. Oprócz tego do kosztów uzyskania przychodu, można zaliczyć również opłatę wstępną. Po zakończonym okresie trwania umowy leasingowej, przedsiębiorca moża wykupić użytkowany przedmiot.

Leasing operacyjny – podsumowanie

  • niski koszt początkowy
  • przedmiot przez czas trwania umowy należy do firmy leasingowej
  • kosztami uzyskania przychodu są pełne raty leasingowe
  • wraz z końcem trwania umowy, przedmiot można wykupić

Leasing finansowy – podstawowe informacje

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, przedmiot użytkowany przez leasing finansowy, zaliczany jest do składników majątkowych przedsiębiorstwa. Co to oznacza? Między innymi to, że leasingobiorca zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztami uzyskania przychodu w przypadku leasingu operacyjnego, będą tylko odsetki raty leasingowej. Wymagane jest również, aby podatek VAT uregulować w całości już na początku trwania umowy leasingowej. Kolejną różnicą jest to, że przedmiot w leasingu finansowym po zakończeniu umowy, należy automatycznie do przedsiębiorcy.

Leasing finansowy – podsumowanie

  • wyższy koszt początkowy
  • przedmiot przez czas trwania umowy należy do leasingobiorcy
  • kosztami uzyskania przychodu są odsetki rat leasingowych
  • wraz z końcem trwania umowy, przedmiot staje się własnością leasingobiorcy
Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.