Czy różnią się od siebie ubezpieczenia OC?

Czy różnią się od siebie ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC to podstawowy pakiet zwalniający sprawcę wypadku z finansowej odpowiedzialności względem osób poszkodowanych w trakcie zdarzenia. Zgodnie z polskim prawem każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do wykupienia polisy. W przeciwnym razie – koszty związane z wyrządzonymi szkodami muszą zostać pokryte przez winnego kierowcę. Jak najlepiej wybrać ubezpieczenie OC i czym między sobą różnią się dostępne pakiety?

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) to komunikacyjna polisa zwalniająca z finansowej odpowiedzialności za straty materialne spowodowane zdarzeniami drogowymi względem osób poszkodowanych. Oznacza to, że jeśli dojdzie do wypadku lub kolizji na drodze z winy ubezpieczonego kierowcy, kwotę odszkodowania pieniężnego pokryje ubezpieczyciel, z którym zawarto umowę.

Polisa OC należy do ubezpieczeń obowiązkowych, które opisano w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Każdy obywatel Polski powinien wykupić polisę wraz z zakupem nowego samochodu, najpóźniej do momentu jego rejestracji i okresowo przedłużać jej ważność.

Jakie szkody pokrywa polisa OC?

Wykupienie ubezpieczenia OC dotyczy pojazdu i zwyczajowo obejmuje okres 12 miesięcy ochrony. Warunki polisy określają brak odpowiedzialności cywilnej w trakcie spowodowania kolizji drogowej, wypadku, a także nieszczęśliwych zdarzeń podczas postoju samochodu. Należą do nich wszelkie sytuacje, które mogą przyczynić się do wystąpienia szkody podczas wysiadania i przesiadania się, parkowania, załadunku i rozładunku bagażnika lub przyczepy, czy wjeżdżania samochodem do garażu.

Z polisy OC pokrywane są niemal wszystkie szkody wyrządzane poszkodowanym z winny kierowcy. W przypadku braku ubezpieczenia straty pieniężne wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a kierowca zobligowany jest do oddania równowartości odszkodowania.

Ubezpieczenie OC zgodnie z zapisem w akcie prawnym nie może być niższe niż wartość sumy gwarancyjnej, która obecnie wynosi:

5 210 000 € przewidziane dla szkód na osobie, w nawiązaniu do jednego zdarzenia, w którym wystąpiły szkody objęte ubezpieczeniem niezależnie od liczby poszkodowanych,
1 050 000 € przewidziane dla szkód mienia, w nawiązaniu do jednego zdarzenia, w którym wystąpiły szkody objęte ubezpieczeniem niezależnie od liczby poszkodowanych.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC?

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej oferują ubezpieczenie OC w postaci pakietów, które zapewniają więcej korzyści dla kierowcy i zabezpieczają go przed ponoszeniem dodatkowych kosztów. Polisy komunikacyjne dobrowolne dają możliwość odzyskania odszkodowania przy zdarzeniach spowodowanych z własnej winy oraz otrzymania pomocy drogowej w przypadku kolizji lub wypadku.

W wyborze najlepszego ubezpieczenia OC warto skorzystać z usług profesjonalnego biura ubezpieczeń, które zajmuje się doradztwem i sprzedażą polis komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. więcej o rodzajach ubezpieczeń dobrowolnych możesz przeczytać na stronie biura Prominent specjalizującego się w zakresie ubezpieczeń: https://www.ocacubezpieczeniakrakow.pl/ubezpieczenie-komunikacyjne/.

ubezpieczenie komunikacyjne

Na co zwracać uwagę przy wyborze pakietu ubezpieczenia OC?

Poszczególne pakiety różnią ze względu na zakres ochrony oraz cenę. Przy wyborze warto zwrócić uwagę nie tylko na dodatkowe przychylności z tytułu ubezpieczenia, ale także warunki umowy z ubezpieczycielem. Najpopularniejszym pakietem jest tanie ubezpieczenie OC i AC (autocasco). Takie rozwiązanie gwarantuje zabezpieczenie przed uszkodzeniami pojazdu w wyniku zdarzeń drogowych oraz sił natury, kradzieżą i aktami wandalizmu.

Do ubezpieczenia OC firmy ubezpieczeniowe dołączają często również polisę Assistance, która upoważnia do skorzystania z pomocy drogowej. Przed podjęciem decyzji warto jednak zapoznać się ze szczegółami i sprawdzić w umowie zapisy dotyczące:

  • odległości gwarantującej przyjazd pomocy drogowej (często jest to określony limit kilometrów od adresu podanego w dowodzie rejestracyjnym samochodu),
  • sytuacji, w której można uzyskać pomoc (niektóre firmy oferują jedynie serwis w przypadku zdarzenia drogowego bez wsparcia w przypadku awarii),
  • maksymalnej odległości holowania,
  • warunków, w których można uzyskać auto zastępcze.

W pakiecie z ubezpieczeniem OC może pojawić się również polisa NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), a także mini AC (mini autocasco) obejmujące zwrot kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem lub kradzieżą.