Złe warunki pogodowe generują olbrzymie koszty w żegludze

Pogoda w żegludze

Intensywny rozwój narzędzi i technologii służących do analizy warunków pogodowych otwiera zupełnie nowe możliwości w nawigowaniu statków po oceanie. To bardzo istotna kwestia, ponieważ dynamicznie zmieniająca się pogoda na terenie oceanów sprawia, że odpowiednie przewidywanie warunków i zarządzanie przebiegiem tras floty jest bardzo trudne.

Zmagają się z tym przede wszystkim największe przedsiębiorstwa transportowe, dla których wszelkie opóźnienia w dostawach generują wielomilionowe straty finansowe. Kluczem do rozwiązania tego problemu może być wykorzystanie technologii, która śledzi bieżące zmiany pogodowe w czasie rzeczywistym (real-time weather data). Dzięki niej operatorzy statków mogą jeszcze skuteczniej planować trasy i zwiększyć swoją wydajność.

Siła wiatru i wysokość fal to nie wszystko!

Skrajnie niesprzyjające warunki pogodowe stanowią olbrzymi problem w transporcie wodnym. Jak pokazują badania, nie tylko silny wiatr i wysokie fale skutecznie spowalniają transport towarów po oceanach. Kluczowa jest też częstotliwość pojawiania się fal oraz ich kierunek, szczególnie na Oceanie Południowym.

Globalne ocieplenie wydaje się wywierać ogromny wpływ na tak dynamiczne zmiany pogodowe, które z każdym rokiem coraz bardziej zagrażają bezpiecznym podróżom morskim. Cieplejsza powierzchnia oceanów przyczynia się również do częstszego pojawiania się cyklonów i huraganów, które także w sporym stopniu przyczyniają się do utrudnień w żegludze śródoceanicznej.

Niebezpieczna pogoda to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników na statkach. Kolejna kwestia to generowane straty finansowe, które wynikają z opóźnień dostaw.

Jak ciężkie statki nawigują w trudnych warunkach pogodowych?

Obecnie dobrze zoptymalizowane trasy transportowe na oceanach, pomagają zminimalizować ryzyko opóźnień dostaw i zwiększyć bezpieczeństwo załogi. Wszelkie obliczenia dokonywane są na podstawie prognoz pogody, danych oceanicznych oraz pozycji statku w konkretnym dniu oraz czasie. Jeżeli na horyzoncie warunki pogodowe ulegają pogorszeniu, nowoczesne algorytmy dynamicznie podsuwają alternatywny przebieg trasy. Pogoda ma wpływ na ok. 80% ogólnej wydajności transportu oceanicznego. Z tego powodu dąży się do jak najsprawniejszego przewidywania warunków pogodowych na oceanach.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.