Mrówczan sodu (E237) – produkcja, właściwości, szkodliwość

Mrówczan sodu (E237) – produkcja, właściwości, szkodliwość

Mrówczan sodu to kolejny konserwant, stosowany w żywności pod symbolem E237. Zastosowanie tego związku jest jednak o wiele szersze. Poznaj właściwości tej substancji, sposoby jej otrzymywania oraz szkodliwość na nasze zdrowie.

Otrzymywanie

Mrówczan sodu pozyskiwany jest na skalę przemysłową poprzez absorpcję pod ciśnieniem tlenku węgla w stałym wodorotlenku sodu o temperaturze 160 °C. Związek ten można również pozyskać za pomocą kilku innych reakcji.

Należy do nich m.in. reakcja kwasu mrówkowego z sodem, tlenkiem sodu lub wodorotlenkiem sodu. Innym sposobem otrzymywania mrówczanu sodu jest tzw. reakcja Canizarro (gdzie aldehydy ulegają dysproporcjonowaniu do alkoholi i kwasów karboksylowych) aldehydu mrówkowego z wodorotlenkiem sodu.

[irp posts=”695″ name=”Kwas benzoesowy (E210) – szkodliwość, wpływ na zdrowie”]

Właściwości

Mrówczan sodu jest substancją higroskopijną, czyli pochłaniającą wilgoć z otoczenia. Należy do chemicznych związków organicznych i jest to inaczej sól sodowa kwasu mrówkowego. Przybiera postać białego, krystalicznego proszku (niekiedy rozpływających się granulek) i dobrze rozpuszcza się w wodzie (97 g/100 ml w temp. 20 °C). Roztwory tej substancji mają odczyn silnie zasadowy (pH 7,0 – 8,5).

Gęstość tej substancji wynosi 1,92 g/cm³ i dobrze rozpuszcza się ona również w glicerolu i alkoholu, podczas gdy w etanolu E237 jest praktycznie nierozpuszczalny. Temperatura topnienia mrówczanu sodu wynosi 253 °C, a jego temperatura topnienia (która jednocześnie powoduje rozkład związku) to 350 °C.

Mrówczan sodu w pewnych warunkach jest substancją niebezpieczną, np. w przypadku rozpylenia w powietrzu, tworzy on mieszaninę wybuchową. Nie zaleca się jego przetrzymywania razem z silnymi kwasami (w kontakcie z nimi rozkłada się i wydziela pary kwasu mrówkowego). Podczas spalania mrówczanu sodu wytwarza się tlenek węgla oraz wodór. Związek ten może być wchłaniany przez organizm drogą inhalacji, poprzez wdychanie jego aerozoli.

Wzór chemiczny HCOONa
Masa molowa 68.007 g/mol
Pojemność cieplna 82.7 J/mol K
Standard molar entropy 103.8 J/mol K
Std enthalpy of formation -666.5 kJ/mol

[irp posts=”2249″ name=”Nizyna (E234) – zastosowanie, właściwości, wpływ na zdrowie”]

Zastosowanie

E237 to konserwant dodawany do żywności, który wykazuje działanie bakteriobójcze. Znajdziemy go w takich produktach jak soki owocowe, napoje bezalkoholowe czy zakonserwowane warzywa. Z właściwości mrówczanu sodu korzysta się nie tylko w przemyśle spożywczym.

Ma on zastosowanie także w przemyśle tekstylnym, skórzanym, papierniczym, paszowym oraz perfumeryjnym. Znajdziemy go m.in. w impregnatach do drewna czy w paszach do bydła. Mrówczan sodu wykorzystywany jest również w przemyśle chemicznym jako czynnik analityczny, a także do produkcji kwasu mrówkowego i szczawiowego.

Wpływ na zdrowie

Bezpieczna dzienna dawka spożycia mrówczanu sodu wynosi 3 mg/kg masy ciała. Jest on metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem. W większym stężeniu wykazuje właściwości moczopędne. Konserwant ten spożywany w granicach normy, nie wykazuje żadnych skutków ubocznych dla naszego zdrowia.

Sprawdź również:

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.