akt notarialny

Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?

Prawo

Akt notarialny to poświadczenie, które zapewnia o zaistnieniu konkretnych czynności w danym miejscu i czasie, uczestnictwie w nich zidentyfikowanych osób i zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dokument posiada najwyższą rangę dowodową, zupełnie jak materiały urzędowe. Wszystkie fakty, które zawiera akt notarialny, uznaje się za prawdziwe. Warto jednak pamiętać, aby taki akt miał moc prawną, musi spełniać konkretne wymogi formalne. Jakie dokładnie?

W jaki sposób sporządza się akt notarialny?

Aby akt notarialny był zgodny z prawem, już przed jego sporządzeniem należy dopełnić niezbędnych formalności. Notariusz weryfikuje tożsamość osób, które udają się do kancelarii. W tym celu konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości i uprawnień, jeżeli podpisanie aktu ma miejsce przy pomocy pełnomocnika. Jeśli dokument ma dotyczyć nieruchomości, wtedy niezbędne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania danym obiektem. Kiedy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do zrozumienia podejmowanych czynności, wtedy notariusz może odmówić sporządzenia aktu. Właśnie dlatego warto odpowiednio wcześnie przygotować się przed skorzystaniem z pomocy kancelarii notarialnej w Szczecinie.

O czym pamiętać sporządzając akt notarialny?

Zgodnie z przepisami prawa, każdy akt notarialny musi zawierać określone dane. Jest to m.in. dzień, miesiąc i rok sporządzenia dokumentu wraz z danymi kancelarii i samego notariusza. Do aktu notarialnego dopisuje się także dane osób fizycznych i innych podmiotów, a w samym dokumencie notariusz załącza oświadczenie stron. Konieczne jest również stwierdzenie, że akt został odczytany w obecności stron, przyjęty i podpisany przez nie. Wymogi formalne dotyczą także podpisów osób biorących udział w akcie notarialnym.

Dlaczego warto korzystać ze sprawdzonych kancelarii przy sporządzaniu aktu notarialnego?

Profesjonalne kancelarie notarialne doskonale wiedzą, że niedopuszczalne jest, aby w akcie wywabiać zawarte w nim informacje. Gdy akt sporządza się w kilku egzemplarzach, wtedy każda ze stron musi być odpowiednio ponumerowana, zaparafowana i połączona. Strony aktu notarialnego muszą jednak pamiętać, że nie ma możliwości wydania oryginałów dokumentów – przechowuje się je w kancelarii przez 10 lat. Właśnie dlatego warto wybierać tylko sprawdzone, renomowane kancelarie notarialne, które w swojej pracy kierują się obowiązującym prawem i dobrem Klientów.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze