Jak wymienić dysze w kuchence gazowej?

Jak wymienić dysze w kuchence gazowej?

Kuchenka gazowa odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu, zapewniając niezawodne źródło ciepła do gotowania. Jednym z ważnych aspektów utrzymania wydajności kuchenki gazowej jest regularna konserwacja, w tym wymiana dysz. W niniejszym artykule skupimy się na technicznych aspektach procesu wymiany dysz w kuchence gazowej oraz na tym, dlaczego jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności.

Dlaczego wymiana dysz jest konieczna?

Dysze kuchenki gazowej odgrywają kluczową rolę w regulacji strumienia gazu do palników. W miarę upływu czasu i eksploatacji, mogą wystąpić różnego rodzaju problemy, takie jak:

 • Zanieczyszczenia: Drobne zanieczyszczenia lub osady mogą zbierać się w dyszach, co może prowadzić do zablokowania przepływu gazu lub nieprawidłowego spalania.
 • Uszkodzenia mechaniczne: Wypadki lub niewłaściwe czyszczenie mogą uszkodzić dysze, prowadząc do zmian w przepływie gazu.
 • Starzenie się materiałów: Elementy konstrukcyjne dysz mogą ulec starzeniu się lub korozji, co wpływa na ich wydajność.

Oczywiście dysze wymienia się również wtedy, gdy następuje zmiana rodzaju dostarczanego paliwa, np. z gazu ziemnego na gaz LPG. Sprawdź przy okazji: czym różni się gaz ziemny od gazu LPG.

Wymiana dysz w kuchence gazowej – instrukcja

 1. Bezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy związanej z gazem, upewnij się, że zabezpieczasz się odpowiednimi środkami ochrony, takimi jak rękawice, okulary ochronne i odpowiednia wentylacja.
 2. Wyłączenie gazu: Upewnij się, że kuchenka jest wyłączona, a dopływ gazu jest odcięty zgodnie z zaleceniami producenta i procedurami bezpieczeństwa.
 3. Demontaż palników: Odkręć pokrętła i zdejmij gratesy oraz palniki, aby uzyskać dostęp do dysz.
 4. Demontaż dysz: Użyj odpowiednich narzędzi (zazwyczaj klucz nasadkowy lub fajkowy) do wykręcenia starych dysz z kuchenki. Pamiętaj, żeby zachować ostrożność, aby nie uszkodzić lub zniekształcić przewodów gazowych.
 5. Czyszczenie i inspekcja: Przed zamontowaniem nowych dysz, upewnij się, że miejsce, w którym się znajdują, jest czyste i pozbawione zanieczyszczeń. Możesz również przeprowadzić wizualną inspekcję przewodów gazowych w celu upewnienia się, że nie występują żadne uszkodzenia.
 6. Montaż nowych dysz: Wkręć nowe dysze na miejsce zgodnie z zaleceniami producenta. Uważaj, aby nie przekręcać dysz i nie zastosować zbyt dużej siły.
 7. Montaż palników: Po zamontowaniu nowych dysz, ponownie zamontuj palniki i gratesy.
 8. Testowanie: Włącz dostawę gazu i przeprowadź test palników. Upewnij się, że strumień gazu jest równomierny, a płomienie palników są stabilne i nie wydają nieprawidłowych dźwięków.

Warto pamiętać, że wszystkie dysze oznakowane są cyfrą, która mówi o przepustowości dyszy – im większa liczba/cyfra, tym więcej gazu może przepuścić dysza. Tym samym dysze o większych rozmiarach, montuje się pod dużymi palnikami.

Czym różnią się dysze gazowe w kuchence?

W kuchence gazowej, dobór odpowiednich dysz jest istotny, aby zapewnić prawidłowy przepływ gazu oraz optymalne spalanie. Dysze do gazu LPG (gaz propan-butan) i gazu ziemnego (gaz ziemny lub metan) różnią się ze względu na właściwości tych dwóch rodzajów gazu. Oto główne różnice między nimi:

Skład gazów:

 • LPG (gaz propan-butan): Składa się głównie z propanu i butanu, które są gęstsze od gazu ziemnego. LPG jest gazem skroplonym, a pod niskim ciśnieniem przekształca się w ciekłą formę. Ma on wyższą gęstość energetyczną niż gaz ziemny, co oznacza, że w mniejszej objętości zawiera więcej energii.
 • Gaz ziemny (metan): Jest lekki i składa się głównie z metanu. Jest dostarczany do domów przez sieci gazowe. Jego gęstość jest niższa niż gęstość powietrza, dlatego w razie wycieku gazu ziemnego unosi się w powietrzu.

Wielkość i przepustowość dysz

 • Dysze do LPG: Ponieważ LPG jest gęstsze i ma wyższą gęstość energetyczną, wymaga większej ilości powietrza do optymalnego spalania. W związku z tym, dysze do LPG są zazwyczaj mniejsze (o mniejszym przekroju) w porównaniu do dysz do gazu ziemnego. Wymagają one większej przepustowości, aby zapewnić odpowiedni stosunek gazu do powietrza.
 • Dysze do gazu ziemnego: Ze względu na niższą gęstość gazu ziemnego, potrzebują one większych przekrojów. Przepustowość dysz do gazu ziemnego jest większa niż przepustowość dysz do LPG, aby dostarczyć odpowiednią ilość gazu w stosunku do powietrza.

Ciśnienie gazu

 • LPG: Gęstszy charakter LPG wymaga wyższego ciśnienia w cylindrze lub butli, aby utrzymać go w stanie skroplonym.
 • Gaz ziemny: Jest dostarczany przez sieci gazowe do domów i jest dostępny pod niskim ciśnieniem.

Spalanie

 • LPG: Ze względu na wyższą gęstość energetyczną, LPG zapewnia intensywniejsze i bardziej efektywne spalanie, co może wymagać dostosowania ustawień palnika.
 • Gaz ziemny: Ze względu na niższą gęstość energetyczną, gaz ziemny może wymagać większej ilości powietrza do uzyskania pełnego spalania.

Wnioski są jasne – odpowiednie dobranie dysz do rodzaju gazu jest kluczowe, aby zapewnić optymalne spalanie, wydajność i bezpieczeństwo w kuchence gazowej. Warto podkreślić, że zmiana rodzaju gazu (np. z LPG na gaz ziemny) wymagać będzie dostosowania dysz i/lub ustawień palnika, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Wszystkie zmiany w kuchence gazowej powinny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta lub przez wykwalifikowanego technika gazowego, aby zagwarantować bezpieczeństwo i prawidłowe działanie urządzenia.

Ile kosztuje wymiana dysz i same dysze do kuchenki?

Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie wymienić dysze w kuchence, możemy w tym celu wezwać fachowca. Najczęściej wymiana 1 dyszy w kuchence kosztuje w granicach 20-30 zł (razem z dyszami). W przypadku samodzielnego zakupu, średnio za 1 dyszę trzeba zapłacić ok. 12 zł, a więc wychodzi ok. 48 zł za cały komplet (4 szt.).

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.