Jakie zdobędę umiejętności po szkoleniu z mierników UX?

Jakie zdobędę umiejętności po szkoleniu z mierników UX?

Różności

Kurs wprowadza kompleksowy zestaw metryk UX. Podejście jest bardzo praktyczne, z naciskiem na analizę mającą bezpośrednie zastosowanie dla każdego, kto tworzy oprogramowanie. W trakcie kursu przedstawiane są studia przypadków ilustrujące zastosowania metryk, a ćwiczenia służą wzmocnieniu wiedzy.

Organizacja kursu

Część 1 zawiera podstawowe informacje potrzebne do zapoznania się z metryką UX. Najpierw definiuje się doświadczenie użytkownika i wyjaśnia wartość jego pomiaru. Następnie dokonujemy przeglądu najczęściej stosowanych procedur statystycznych związanych z analizą metryki. Kończymy tym, jak zaplanować badanie obejmujące metryki UX. Część 2 wprowadza pięć ogólnych typów metryk UX. Każda z metryk jest wyjaśniona, jak również kiedy ją stosować, a kiedy nie.

Pokazujemy jak zbierać dane, analizować je i prezentować. Podajemy przykłady z prawdziwego świata, w tym te, którymi podzielili się gościnnie eksperci od badań UX. Część 3 omawia, jak metryki UX są stosowane w codziennej praktyce. Przedstawione jest wykorzystanie metryk UX w różnych typach organizacji, a także sposób dzielenia się tymi metrykami w całej organizacji. Omawiamy jak metryka może być wykorzystana do walidacji i sprzedaży nowych projektów, a tym samym do uzasadnienia dalszych inwestycji w badania UX.

Trzy poziomy zaawansowania

Program szkoleniowy UX-PM pomaga organizacjom zwiększyć dojrzałość projektową i odnieść sukces z nowymi wyzwaniami biznesowymi, upoważniając profesjonalistów do przyjęcia podejścia skoncentrowanego na kliencie i jego wymaganiach. Program ten składa się z trzech poziomów zaawansowania. Pierwszy poziom – zrozum podstawowe koncepcje i metody UX, a następnie zastosuj swoją wiedzę w praktyce. Zostań ambasadorem UX w swojej organizacji, przekonując innych o wartości podejścia zorientowanego na klienta. Poziom drugi – optymalizuj jakość i wydajność na każdym etapie projektu poprzez planowanie, zarządzanie i śledzenie odpowiednich działań UX.

Dowiedz się, jak zacząć prowadzić swoją organizację od celów biznesowych do strategii UX. Trzeci poziom – zwiększ poziom dojrzałości UX w swojej organizacji, zrozum, jaka wiedza specjalistyczna jest potrzebna, aby pomóc w tej transformacji, i zmierz wpływ UX na cały proces. Szkolenie z zakresu mierników UX przynosi wiele korzyści. Dowiesz się, jak przyjąć i zarządzać podejściem skoncentrowanym na kliencie. Włączając metodologie i zestawy narzędzi UX do swojego procesu, osiągniesz niesamowite doświadczenie użytkownika dla swoich produktów i usług. Wiedza i praktyczne umiejętności, które zdobędziesz, pomogą Ci zmienić rozmowę w Twojej organizacji. (Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz tutaj: https://uxupgrade.pl/szkolenia/mierniki-ux)

Rozwijanie wspólnych sposobów myślenia o UX doprowadzi do lepszej pracy zespołowej i wzajemnej komunikacji. Twoja organizacja może zwiększyć swoją dojrzałość UX i stać się bardziej zorientowana na klienta. Ta zmiana pozwoli Ci zapewnić doskonałe doświadczenia i zwiększyć wskaźniki sukcesu projektów. Po ukończeniu każdego poziomu otrzymasz uznawany na całym świecie certyfikat, który będzie przepustką do wielkiej kariery!

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze