Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny i jak ją wyrobić?

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny i jak ją wyrobić?

Karta Dużej Rodziny to program, który od 2014 roku wspiera polskie rodziny wielodzietne. W praktyce jest to system specjalnych zniżek i szczególnych uprawnień, na które mogą liczyć rodziny 3+.

Dla kogo jest Karta Dużej Rodziny?

Z przywileju posiadania KDR mogą skorzystać rodzice, którzy mają lub mieli na swoim utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Warto tu podkreślić, że nie mają tu znaczenia takie czynniki jak:

  • wiek dzieci,
  • miejsce zamieszkania dzieci,
  • dochody rodziców.

O wyrobienie Karty Dużej Rodziny mogą wnioskować także małżonkowie rodziców, rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka. Ważne jest to, że rodzic musi posiadać pełne prawa rodzicielskie przez cały okres sprawowania opieki nad dzieckiem.

Co daje posiadanie KDR?

Karta Dużej Rodziny pozwala korzystać z wielu programów zniżkowych, realizowanych zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Pełna lista partnerów i miejsc tolerujących KDR, znajduje się pod linkiem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. Po przejściu na stronę można zobaczyć interaktywną mapę, która pozwala łatwo wyszukać interesujący nas obszar na terenie kraju i znalezienie punktów handlowych czy usługowych, wspierających rodziny wielodzietne.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Aby ubiegać się o KDR, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy, odpowiedniej miejscu zamieszkania. Wniosek można również wysłać elektronicznie online poprzez portal empatia.mpips.gov.pl. Więcej informacji na temat placówek przyjmujących wnioski, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/gdzie-zlozyc-wniosek.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.