Eternit na dachu. Utylizacja, samodzielny demontaż.

Eternit na dachu. Czy azbest jest szkodliwy? Jak go utylizować?

Porady

Stale użytkowany w wielu rejonach świata eternit na dachu, stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla ludzi. Nadal popularny azbest ma właściwości rakotwórcze i silnie drażniące, które mogą uwidocznić się dopiero po kilkunastu latach od zatrucia. A zatem jak zutylizować płyty azbestowe i czy można samemu zdemontować eternit z dachu? Co zrobić, gdy sam zdjąłem eternit? Wszystkie te kwestie poruszymy w dzisiejszym artykule. Czytaj uważnie!

Czym jest eternit?

Azbest (bo tak w zasadzie powinno nazywać się popularnie stosowany eternit) bardzo często znajduje się w dachowych płytach cementowo-włóknowych. Ten typ zadaszenia jest jednak sukcesywnie utylizowany z domów jednorodzinnych i obiektów gospodarczych. Do roku 2032 eternit ma całkowicie zniknąć z powszechnego użytku. Zainicjowała to dyrektywa Unii Europejskiej już w 2002 roku. Na jej podstawie pokrycia dachowe wykonane z cementowych płyt falistych mają zostać zdemontowane i zutylizowane.

Sam azbest to w gruncie rzeczy włókna krzemianowe o mikroskopijnej średnicy (4x cieńsze od ludzkiego włosa). Niegdyś surowiec ten był wykorzystywany do produkcji znanych już płyt cementowych oraz płytek czy też otulin izolacyjnych. Co ciekawe (lub co gorsza) azbest stanowi nadal część nośną wielu budynków, która zatopiona jest w betonowych ścianach. Niestety ostatnie badania pokazały, że materiał ten nie pozostaje obojętny dla naszego zdrowia i w konkretnych okolicznościach może doprowadzić do poważnych schorzeń. Te z kolei uwidaczniają się nawet po 20 latach od kontaktu z tą substancją. W jakich warunkach azbest jest szkodliwy? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

Czy eternit (azbest) jest szkodliwy dla zdrowia?

Na wstępie trzeba wyjaśnić bardzo istotną kwestię i rozwiać pewne mity. Przede wszystkim płyty azbestowe w stanie nienaruszonym, nie stwarzają większego zagrożenia. Problemem są dokładnie mówiąc omawiane powyżej mikroskopijne włókna, które w momencie dostania się do płuc człowieka, wywołują mniej lub bardziej poważne schorzenia.

Są nimi chociażby choroba nazwana azbestozą, która cechuje się dusznościami i ciężkim kaszlem. Włókna krzemianowe mogą także powodować zapalenie opłucnej, a także przyczyniać się do powstawania nowotworów krtani i płuc. Ten budowlany materiał jak widać stanowi ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i nie ma wątpliwości, że powinien być jak najszybciej wycofany z codziennego użytku.

Trzeba jednak dodać i zarazem uspokoić posiadaczy pokryć dachowych, wykonanych z eternitu, że drażniące włókna nie odrywają się z powierzchni płyt samoistnie. Najczęściej dzieje się to podczas ich mycia, szorowania, przestawiania, cięcia, łamania i demontażu. Stąd też nie zaleca się przeprowadzania omawianych wyżej czynności eksploatacyjnych na własną rękę. W szczególności nie radzimy oczyszczania powierzchni płyt azbestowych przy pomocy drucianych szczotek, które w szybkim tempie zrywają kolejne warstwy szkodliwych włókien.

Czy można samemu zdemontować eternit z dachu?

Jako osoba fizyczna nie możesz samodzielnie zdemontować wyrobów azbestowych (np. pokrycia dachowego). Do tego celu wymagane jest posiadanie stosownych kwalifikacji, sprzętu oraz restrykcyjnych zezwoleń. Ponadto czynność ta wymaga zatwierdzonego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) – dalej r.w.b.u. oraz wykonywania czynności związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych.

Ponadto jeżeli jesteś posiadaczem płyt azbestowych, musisz także wiedzieć o nakładanych na Ciebie obowiązkach. Przede wszystkim jeżeli według Twojej oceny, płyty z eternitu lub inne przedmioty wykonane z azbestu stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzi, musisz podjąć decyzję o demontażu i utylizacji owych produktów. Pamiętaj tylko, że w tym celu będziesz zobowiązany wezwać do tego przedsięwzięcia specjalistyczną firmę.

To nadal nie wszystko. Twoim obowiązkiem będzie również dokonanie stosownego zgłoszenia do terenowego organu nadzoru budowlanego, na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac rozbiórkowych. Wynika to z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Sam zdjąłem eternit – czy poniosę jakieś konsekwencje?

Jeżeli pomimo nakładanych na Ciebie obowiązków i regulacji prawnych dotyczących produktów azbestowych, zdecydowałeś o samodzielnym demontażu płyt eternitowych, musisz nastawić się na mniejsze lub większe konsekwencje.

Pamiętaj, że przepisy zakazują samodzielnego zdejmowania produktów azbestowych, co niestety nadal ma miejsce w szczególności na terenach wiejskich. Osobie, która podjęła się samodzielnego demontażu eternitu z dachu bez wymaganych pozwoleń i kwalifikacji, grozi kara finansowana nawet do 5 tys. zł. Obejmuje ona zarówno samą czynność demontażu, jak i składowanie materiałów niebezpiecznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. własne podwórko).

Ile kosztuje utylizacja azbestu? Aktualny cennik 2021

Z racji tego, że demontażem, wywozem oraz utylizacją produktów zawierających azbest muszą zajmować się wyspecjalizowane firmy, trzeba liczyć się pewnym nakładem finansowym na to działanie. W pierwszej kolejności zalecamy jednak udać się z wizytą do lokalnych władz np. urzędu miasta i zaczerpnięcia informacji o możliwych dofinansowaniach w tym zakresie. Niekiedy działania te są niemal w pełni dofinansowywane z budżetu miasta lub gminy. Co jednak, gdy zdecydujemy się na zatrudnienie specjalnej firmy?

Średni koszt usunięcia i wywozu 1 tony eternitu (azbestu) wynosi 350 zł. Ceny te jednak mogą wahać się w zależności od miejsca zamieszkania i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Trzeba również przyjąć, że niewielkie pokrycie dachowe to najczęściej masa kilku ton.

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl

Grafik 3D, fotograf, podróżnik. Miłośnik pisania wierszy, opowieści, artykułów publicystycznych. Pasjonat astronomii i wycieczek górskich. Ponad 10 lat doświadczenia w działaniach marketingowych.

2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze