Od 10 kwietnia 2021 wyższe mandaty za spacer z psem

mandat za spacer z psem

Ważna informacja dla właścicieli psów! Od 10 kwietnia zmieniają się przepisy dotyczące kar za wyprowadzanie zwierzęcia bez zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W niektórych sytuacjach, kara finansowa może sięgać nawet 500 zł! O czym jeszcze warto wiedzieć?

Wyższe mandaty dla właścicieli psów

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, właściciele czworonogów mogą spodziewać się wyższych mandatów za wyprowadzanie zwierzęcia niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Niestety owe rozporządzenie nie precyzuje o jakie aspekty bezpieczeństwa chodzi, a więc należy przez nie rozumieć obecne regulacje prawne – w tym lokalne uchwały ustanowione przez władze gminy.

Grzywna za nieprawidłowe wyprowadzanie psa

Mówiąc o konkretnych kwotach, rozporządzenie dopuszcza nałożenie mandatu w wysokości od 50 do 250 zł w przypadku, gdy osoba wyprowadzająca psa naruszyła ogólne środki ostrożności podczas trzymania czworonoga. Na dwukrotnie większy mandat muszą być natomiast przygotowani właściciele psów, którzy swoim zachowaniem spowodowali zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. Kara w takim przypadku może wynosić nawet 500 zł.

Jeżeli stawki te mocno przerażają to nie uspokoi również fakt, że na wiele większą grzywnę muszą przygotować się osoby, które na skutek popełnionego wykroczenia, zjawiły się w sądzie. Instancja ta może nałożyć karę finansową zgodnie z Kodeksem wykroczeń, sięgającą nawet 1000 zł.

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.