Azotan sodu (saletra sodowa) – właściwości, zastosowanie

Azotan sodu (saletra sodowa) – właściwości, zastosowanie

Saletra sodowa, znana również jako azotan sodu, jest niezwykle wszechstronnym związkiem chemicznym o fascynujących właściwościach. To jeden z kluczowych składników wykorzystywanych w różnych dziedzinach, od rolnictwa po przemysł i chemię. Jej unikalne cechy czynią ją nieodzownym elementem w wielu procesach i produktach. W tym artykule zgłębimy główne właściwości saletry sodowej oraz przyjrzymy się szerokiemu spektrum jej zastosowań, od tradycyjnych rolniczych nawozów po nowoczesne technologie przemysłowe. Odkryjmy, jak ta wszechstronna substancja wpływa na nasze życie i gospodarkę.

Właściwości chemiczne

 • Skład chemiczny: Azotan sodu ma wzór chemiczny NaNO3, co oznacza, że składa się z jednego atomu sodu (Na), jednej grupy azotanowej (NO3-), i jonu azotanowego.
 • Rozpuszczalność: Saletra sodowa jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie, co oznacza, że tworzy klarowne roztwory. Jest to ważna cecha w zastosowaniach nawozowych, ponieważ pozwala na łatwe dostarczenie azotu do roślin.
 • Reaktywność: Azotan sodu może reagować z innymi substancjami, szczególnie związkami zawierającymi jony metalu amonowego (NH4+), co może wpływać na wykorzystanie tej substancji w nawozach i innych zastosowaniach.
 • Stabilność: Jest stosunkowo stabilny, zwłaszcza w suchych warunkach, ale może ulegać rozkładowi pod wpływem wysokiej temperatury lub innych substancji reaktywnych.

Właściwości fizyczne

 • Stan skupienia: Azotan sodu występuje w postaci bezbarwnych, krystalicznych ciał stałych o regularnej strukturze.
 • Temperatura topnienia: Ma stosunkowo wysoką temperaturę topnienia, wynoszącą około 308 stopni Celsjusza. To właściwość, która może być wykorzystana w przemyśle, np. przy produkcji szkła.
 • Wygląd: W czystej postaci jest to biały proszek lub kryształy. Jego wygląd może być istotny w niektórych zastosowaniach, takich jak produkcja nawozów lub wykorzystanie w pirotechnice.
 • Zastosowanie w rolnictwie: Azotan sodu jest ważnym źródłem azotu w nawozach, co wpływa korzystnie na wzrost i plonowanie roślin. Może być wykorzystywany w uprawach różnych gatunków roślin.

Zastosowanie

W przemyśle ogólnym

 • Produkcja materiałów wybuchowych: Saletra sodowa (azotan sodu) była tradycyjnie wykorzystywana w produkcji prochu czarnego, jednego z pierwszych materiałów wybuchowych. Obecnie jest stosowana jako składnik wielu nowoczesnych materiałów wybuchowych oraz materiałów pirotechnicznych.
 • Przemysł chemiczny: Saletra sodowa jest surowcem w procesie produkcji innych związków azotowych, takich jak azotan amonu, kwas azotowy czy azotany innych metali. Te związki są używane w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów, farb, materiałów wybuchowych, a także innych związków organicznych.

W rolnictwie

 • Nawóz: Saletra sodowa jest jednym z ważnych składników nawozów azotowych stosowanych w rolnictwie. Azot jest niezbędny do wzrostu roślin i jest jednym z trzech głównych składników nawozu NPK (azot-fosfor-potas). Saletra sodowa dostarcza roślinom dostępny azot, który wpływa na wydajność plonów oraz zdrowy rozwój roślin.
 • Regulacja pH gleby: Saletra sodowa może wpływać na regulację pH gleby, szczególnie w przypadku gleb o odczynie zasadowym. Nadmierna ilość saletry sodowej może przyczynić się do alkalicznego przesycenia gleby, co może wpłynąć negatywnie na wzrost roślin.
 • Nawadnianie kropelkowe: Saletra sodowa może być stosowana w systemach nawadniania kropelkowego, które są efektywnym sposobem dostarczania wody i składników odżywczych do roślin. Saletra sodowa rozpuszcza się łatwo w wodzie, co ułatwia dokładne dawkowanie azotu dla roślin.

Zobacz również: Czym jest saletra magnezowa?

Autor
Mateusz Izakiewicz
Mateusz Izakiewicz

Technik chemii, doświadczony konsultant ds. sprzedaży produktów przemysłowych. Znawca zastosowań i cech szczególnych powszechnych półproduktów chemicznych.