Kto wynalazł penicylinę? Kim był Alexander Fleming?

Kto wynalazł penicylinę? Kim był Alexander Fleming?

Penicylina to bardzo popularny antybiotyk o wszechstronnym działaniu. Historia jej odkrycia jest dosyć ciekawa, niemniej można ją przypisać jednej, konkretnej osobie. A więc kto wynalazł penicylinę i kto oprócz Alexandra Fleminga zdołał odkryć bakteriobójcze właściwości penicyliny? Omówimy to w dzisiejszym poradniku.

Czym jest penicylina?

Penicylina to antybiotyk β-laktamowy otrzymywany przy użyciu pleśni Penicillium (rodzaj grzybów z rodziny kropidlakowatych). Mechanizm działania antybiotyków z grupy penicylin obejmuje blokowanie aktywności enzymów bakteryjnych PBP (transpeptydaz). Enzymy te biorą udział w ostatnim etapie syntezy peptydoglikanu ściany komórki bakteryjnej.

Dzięki temu ściana bakteryjna ulega stopniowej degradacji, a to przyczynia się do zwiększonej aktywności bakteryjnych enzymów autolitycznych, które prowadzą do samozniszczenia bakterii.

Kto wynalazł penicylinę?

Oficjalnym odkrywcą bakteriobójczego działania penicyliny jest Alexander Fleming – szkocki bakteriolog i lekarz. Odkrycie penicyliny datuje się na rok 1928, kiedy to Alexander Fleming realizował badania nad nietypowymi szczepami bakterii z rodzaju Staphylococcus.

Niemniej dopiero 10 lat później udało się wyizolować składnik czynny, a rok później przystąpić do masowej produkcji penicyliny (1939 rok). Za swoje wybitne odkrycie, Alexander Fleming wraz ze swoimi współpracownikami (Howard Walter Florey i Ernst Boris Chain) otrzymał w 1945 roku Nagrodę Nobla.

Koniecznie trzeba jednak dodać, że pierwszym odkrywcą właściwości bakteriobójczych penicyliny był Ernest Duchesne – francuski lekarz, który opisał penicylinę w 1897 roku. Niemniej z uwagi na jego rychłą śmierć i brak dokładnych analiz, za odkrywcę penicyliny uważa się Alexandra Fleminga.

Sprawdź również:

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.