Wniosek o upadłość – pomoc dla dłużników

Wniosek o upadłość – pomoc dla dłużników

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego, a w dzisiejszych czasach pojawiają się one niestety coraz częściej. Bankructwo nie jest jednak sytuacją bez wyjścia – rozwiązaniem tego problemu może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego, a w dzisiejszych czasach pojawiają się one niestety coraz częściej. Bankructwo nie jest jednak sytuacją bez wyjścia – rozwiązaniem tego problemu może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie sądowe ma bowiem na celu całkowite oddłużenie dłużnika i pomoc w odzyskaniu stabilizacji finansowej. Upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi konsekwencjami, które mogą wpływać na dłużnika i jego dalsze życie. Kiedy więc warto ogłosić upadłość konsumencką, złożyć wniosek o upadłość i jak wygląda postępowanie sądowe?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które zmagają się z długami. Ponadto, osoby, które są wspólnikami lub komandytariuszami w spółkach, nie mają możliwości, aby złożyć wniosek o upadłość Warszawaani innym sądzie w Polsce. To postępowanie sądowe skierowane jest wyłącznie do konsumentów, którzy nie radzą sobie ze spłatą zadłużenia. Od 2020 roku zasady dotyczące upadłości konsumenckiej mocno się zmieniły i obecnie są one dużo korzystniejsze dla dłużników. Sądy rozpatrują teraz pozytywnie każde zgłoszenie upadłości, a niewiadomą pozostają jedynie kwestie wysokości i okresu trwania spłaty zobowiązania. 

Samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest jednak najłatwiejsze, dlatego warto zdecydować się na wsparcie – pomóc może wówczas upadłość kancelaria Warszawa. Proces rozpoczyna się w chwili złożenia wniosku o upadłość do sądu właściwego dla miejsca pobytu dłużnika. Co istotne, osoba zadłużona ponosi koszty złożenia wniosku oraz postępowania sądowego. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez sąd następuje postępowanie właściwe, w którym syndyk oszacowuje majątek dłużnika i rozpoczyna jego sprzedaż w celu spłaty zobowiązań. 

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką i jakie niesie konsekwencje?

Upadłość konsumencka często stanowi jedyne wyjście dla większości dłużników. Najczęściej konsumenci korzystają z tej możliwości w momencie, gdy nie są w stanie regulować swoich rachunków i zobowiązań przez okres co najmniej trzech miesięcy. Warto jednak wówczas skonsultować się z kancelarią prawną, która oferuje pomoc w upadłości konsumenckiej Warszawa i w innych miastach na terenie Polski, by mieć pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione. Warto jednak pamiętać, że po ogłoszeniu upadłości syndyk ma prawo do zajęcia części majątku dłużnika. Ponadto, upadłość konsumencka zmienia sytuację dłużnika w BIG. Jeśli jednak sytuacja finansowa tego wymaga, warto ogłosić upadłość konsumencką bez względu na te konsekwencje.