Transport do Rumunii

Transport do Rumunii

Szukając możliwości eksportowych, warto obserwować rozwijające się rynki. Jednym z nich jest Rumunia, która stanowi coraz bardziej atrakcyjny rynek dla polskich inwestorów. Ze względu na wspólne cele gospodarczo-przemysłowe Rumunia to dla nas kraj oferujący wiele możliwości rozwoju.

Rumunia – kraj wielu możliwości  

Gospodarka Rumuni jest sukcesywnie prywatyzowana, co prowadzi do dynamicznego rozwoju. Do najważniejszych gałęzi gospodarczych zalicza się górnictwo, hutnictwo oraz przemysł maszynowy. Najczęściej eksportowane są maszyny i urządzenia górnicze, przemysłowe, rolnicze, stolarskie oraz maszyny budowlane, takie jak koparki, koparko-ładowarki, pługi, walce czy agregaty. Do ważnej grupy towarów sprowadzanych do Rumunii należą produkty spożywcze, w szczególności warzywa, owoce i gotowe wyroby. Natomiast import obejmuje towary przemysłu spożywczego, papierniczego, przetwórczego, metalurgicznego czy drzewnego. Pojazdy produkowane w Rumunii również cieszą się ogromnym zainteresowaniem w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce. Eksport jest w dużej mierze oparty na towarach z branży motoryzacyjnej. Do najpopularniejszych kierunków eksportowych zalicza się między innymi Bukareszt, Konstanca, Braszów, Gałacz, Oradea oraz Arad.

Postaw na sprawdzoną firmę spedycyjną 

Ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę na terytorium Rumunii warto zaufać doświadczonej firmie spedycyjnej, która dysponuje nowoczesną flotą i stałymi połączeniami. Kluczową kwestią w przypadku transportu do Rumunii jest przekazanie spraw związanych ze spedycją operatorom z doświadczeniem w obsłudze kierunku rumuńskiego. Jedną z czołowych firm spedycyjnych jest Grupa Raben. Od wielu lat realizuje przewozy do Rumunii z wykorzystaniem własnej sieci terminali oraz codziennym połączeniom. Towary trafiają bezpośrednio do odbiorców, bez konieczności przeładunku w centrach logistycznych. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko uszkodzeń ładunków oraz zredukować czas dostawy. Do dyspozycji klientów jest kilka rodzajów transportu – przewóz drogowy, fracht morski, transport koleją lub transport intermodalny. Usługi realizowane są na każdej płaszczyźnie, obejmując cały proces logistyczny, niezbędną dokumentację, dostarczenie towaru oraz kontakt z odbiorcą. Grupa Raben oferuje kompleksowe usługi w zakresie transportu drobnicowego, całopojazdowego, częściowego oraz obsługuje projekty konsolidacyjne w celu optymalizacji kosztów. Klienci mogą liczyć na szybkie dostawy, transport nowoczesną flotą, monitoring w czasie rzeczywistym oraz ustandaryzowane procesy transportowe.