Na czym polega ochrona patentowa i co obejmuje?

Na czym polega ochrona patentowa i co obejmuje?

W obecnych czasach prowadzenie własnego biznesu i wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań wiąże się z niemałym ryzykiem. Konkurencja czujnie obserwuje nasze ruchy, niejednokrotnie mocno inspirując się produktami, a wręcz jawnie je kopiując. Aby uniknąć takich sytuacji oraz odpowiednio się zabezpieczyć – należy uzyskać patent na swój wynalazek. Co powinniśmy wiedzieć, aby zrobić to poprawnie? Przekonajmy się!

Patent w pigułce

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawa Prawo Własności Przemysłowej definiują patent jako: „prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw”. Udzielany jest on przez wyznaczony do tego organ na okres 20 lat od daty zgłoszenia, z czego każdy kolejny rok ochrony wymaga uiszczenia opłaty przypisanej wcześniej dla danego okresu kwoty. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o uzyskaniu patentu wynalazca zyskuje pełne prawo do jego komercjalizacji poprzez sprzedaż bądź udzielenie licencji. Co więcej, uprawniony może również zakazać korzystania z patentu innym podmiotom, a w przypadku jakichkolwiek naruszeń, domagać się zaprzestania działań bądź skierować sprawę na drogę sądową.

Co obejmuje ochrona patentowa? Czego nie opatentujemy?

Patent, inaczej nazywany również technicznym rozwiązaniem problemu, udzielany jest tylko i wyłącznie na nowe, wcześniej niezaprezentowane wytwory bądź sposoby, które posiadają odpowiedni poziom wynalazczy, niewynikający z aktualnego stanu techniki. Ponadto, musi nadawać się on do praktycznego wykorzystania w przemyśle i przybierać formę urządzenia, produktu, metody czy procesu. Do wytworów, na jakie patentu nie uzyskamy, należą odkrycia i teorie naukowe, metody matematyczne oraz dotyczące działalności umysłowej, a także rozwiązania o charakterze estetycznym. Co więcej, jeżeli nasz wynalazek nie jest etyczny bądź jest sprzeczny z panującymi w danym kraju obyczajami, Urząd Patentowy również nie zgodzi się na objęcie go patentem. Do takowych zaliczamy wszelkiego rodzaju rośliny, rasy zwierząt, sposoby leczenia oraz metody dotyczące diagnostyki ludzi i zwierząt. Ubiegając się o ochronę, musimy zatem mieć pewność, iż nasz wynalazek spełnia wymagane kryteria, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Jak przebiega procedura? Ochrona patentowa krok po kroku

Procedura uzyskania ochrony patentowej jest stosunkowo prosta, wymaga jednak skupienia oraz odpowiedniego wypełnienia dokumentów. Podanie musi zawierać wszystkie dane oraz zastrzeżenia patentowego ujawniające istotę wynalazku, jego precyzyjny opis, w tym dziedziny oraz stanu techniki, pozytywnych skutków jego wykorzystania oraz przykładu wykonania. Jeżeli jest to istotne, dołączmy również obrazujące nasze rozwiązanie rysunki. Samego zgłoszenia możemy dokonać osobiście, jak i za pośrednictwem poczty bądź Internetu. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia podania jest natomiast uiszczenie odpowiedniej opłaty. Co istotne, musimy zrobić to przed rozpoczęciem całej procedury. Aby uniknąć nieporozumień, warto zatem zaangażować do pomocy odpowiedniego pełnomocnika, czyli Kancelarię Patentową oraz działającego w jej ramach Rzecznika Patentowego. Ekspert dopilnuje za nas wszelkich formalności, w tym zweryfikuje wynalazek, pomoże w napisaniu zgłoszenia, a finalnie złoży podanie w naszym imieniu. Nie możemy dokładnie określić, w jakim czasie nasz wniosek zostanie rozpatrzony, jednak jeżeli wynalazek zostanie objęty ochroną, patent będzie obowiązywał od daty zgłoszenia. Im szybciej dopełnimy formalności, tym bezpieczniej dla naszego biznesu.