Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak sobie z tym poradzić?

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak sobie z tym poradzić?

Żyjąc w XXI wieku mogłoby się wydawać, że problem dyskryminacji mamy już dawno za sobą. Uważamy się za równych sobie, niezależnie od nacji, koloru skóry, pochodzenia, wyglądu, akcentu itd. Niestety, mimo że dla większości osób całkowita akceptacja drugiego człowieka jest rzeczą naturalną, to pewni ludzie wciąż zdolni są do uporczywego nękania, zastraszania, a nawet przemocy względem innych ludzi. Jeśli taka sytuacja zdarza się w miejscu pracy to nazywamy to mobbingiem.

Mobbing jest powszechny!

Wbrew pozorom mobbing jest bardzo często spotykanym zjawiskiem. Wynik jednego z badań ankietowanych przeprowadzonych w Polsce jest przerażający- aż 73% badanych osób zetknęło się z mobbingiem w pracy, a  52% dotkną on ich osobiście. Tak wysoki wynik dziwi jeszcze bardziej, kiedy zdamy sobie sprawę, że prawo pracy jasno definiuje mobbing i wynikające z niego konsekwencje. W kodeksie pracy istnieje zapis o obowiązku przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę oraz o możliwych zadośćuczynieniach i odszkodowaniach, o które może ubiegać się pokrzywdzony.

Dlaczego ludzie mobbingują innych w miejscu pracy?

Mobbing to złożone, wieloprzyczynowe zjawisko. Może wynikać np z:

  • obawy, przed tym, że współpracownik okaże się lepszy i to on dostanie awans/premię
  • niespełnienia żądań oprawcy np. podwładny odmówi wzięcia nadgodzin, czy też wspólnego wyjścia na kolację
  • Zaburzeń osobowości/ choroby psychicznej osoby uciekającej się do mobbingu

Osoby wrażliwe, mało asertywne, z niską samooceną są bardziej narażone na mobbing. Dzieje się tak dlatego, że często milczą zamiast od razu reagować. Nie chcą robić afery w miejscu pracy, a więc nie zgłaszają sprawy do przełożonych. W skrajnych przypadkach nawet obwiniają siebie za zachowanie oprawcy. Należy pamiętać, że niereagowanie to dawanie przyzwolenia na takie zachowanie. Nawet jeśli jesteśmy tylko świadkami mobbingu i nie dotyczy nas on osobiście to i tak powinniśmy bez zastanowienia zgłosić istnienie problemu przełożonym

 Zawsze reaguj!

Jeśli ktoś stosuje wobec nas lub innych współpracowników mobbing to zawsze należy reagować i wyciągać konsekwencje wobec sprawcy. Karą za mobbing jest grzywna, ale jeśli udowodnione zostanie znęcanie się nad współpracownikami to oprawcy może grozić nawet kara pozbawienia wolności. Pokrzywdzony natomiast ma prawo domagać się zadośćuczynienia pieniężnego, jeżeli mobbing doprowadził do utraty zdrowia. Co więcej, jeżeli w wyniku stosowania mobbingu, pracownik podjął decyzję o odejściu z pracy, należy mu się odszkodowanie od pracodawcy.

Znaj swoje prawa!

Żeby prawidłowo walczyć z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy należy znać swoje prawa. Z uwagi na coraz powszechniejsze występowanie mobbigu, prawdopodobnie większość osób będzie prędzej, czy później świadkiem lub bezpośrednią ofiarą owych działań. Jak więc najlepiej się przygotować? Skąd czerpać wiedzę na temat praw jakie nam przysługują? W internecie  jest wiele rad i pomocy, które możemy wykorzystać. Szkolenie z prawa pracy to jedno z nich. Zamiast godzinami przeszukiwać strony internetowe możemy po prostu posłuchać specjalisty, który ma to w jednym palcu i z chęcią nam wszystko wytłumaczy. Jeśli potrzebujecie rzetelnych informacji na temat praw jakie Wam przysługują to sprawdzcie szkolenie prawo pracy Most Wanted, tam na pewno znajdziecie odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania.

A co jeśli to Ty jesteś pracodawcą?

Jeśli rozmowy z problematycznymi pracownikami nie dają żadnych skutków, zanim zadecyduje się o podjęciu radykalnych kroków, dobrze jest uświadomić sprawcom możliwe konsekwencje ich działań. Szkolenia Most Wanted są organizowane nawet dla “zamkniętych” grup. Specjaliści w pełni przystosowują je do istniejących potrzeb. Takie podejście do problemu, można uznać za podwójną wygraną – pokrzywdzeni dostaną narzędzie walki z osobami mobbingującymi. Poznają swoje prawa. Sprawcy natomiast, zostaną uświadomieni, co może im grozić jeśli nie zaprzestaną swoich poczynań. Zwykle nikt nie reaguje uśmiechem na groźbę utraty pracy, grzywny czy więzienia. Więcej informacji na ten temat dostępnych szkoleń jest na stronie Most Wanted .