Kulisy powstawania projektu… tak pracujemy! Ogromna ekscytacja, niesamowite emocje!

Firma Valmont

Każdy projekt wiążę się z nowymi doświadczeniami, celami i drogą do ich realizacji. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszą emocje, zwłaszcza wtedy, gdy udaje się pozyskać pożądane dofinansowanie i zamknąć projekt z sukcesem. Na przykładzie współpracy firm Trigonum i Valmont Sp. z o.o. sprawdź, jak wyglądają kulisy powstawania projektu współfinansowanego przez NCBiR i z czym to się wiążę.

Firma Valmont – charakterystyka

Na samym początku warto zwrócić uwagę na charakterystykę firmy Valmont Sp. z o.o. To podmiot, który w ostatnich latach dynamicznie wspiął się na pozycję lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze produkcji innowacyjnych słupów energetycznych, trakcyjnych, oświetleniowych oraz masztów. Duży wpływ na ten sukces miało pozyskanie wielomilionowego dofinansowania dla firm w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie i budowa innowacyjnej linii technologicznej o wysokim stopniu automatyzacji do zastosowania w procesie wykańczania i pakowania słupów oświetleniowych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza. Dotację udało się pozyskać w ramach współpracy z Trigonum. Kooperacja doświadczonych zespołów

Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie potrzeb firmy i zakresu inwestycji. To na tej podstawie przygotowany jest dalszy plan projektu. W przypadku współpracy z Valmont Sp. z o.o. wszystko poszło sprawnie. Oparto się na doświadczeniach i kompetencjach zespołu badawczego inżynierów Valmont, którzy wraz z ekspertami ws. dofinansowań Trigonum stworzyli opis projektu, zakresu innowacji co pozwoliło na napisanie wartościowego wniosku dotacyjnego. Głównym celem projektu było zbudowanie innowacyjnej linii technologicznej do przeprowadzania końcowego etapu procesu produkcji słupów oświetleniowych – wykańczania i pakowania słupów. 

Marzeniem inżynierów Valmont było wyeliminowanie manualnej obsługi tego procesu, a jego realizacja uzależniona była od tego, czy i w jakiej kwocie uda się pozyskać środki z NCBiR. Ze względu na skalę projektu i jego oryginalność, zespół Trigonum postawił na częste wizyty studyjne i projektowe w siedzibie Valmont. 

Automatyzacja procesu polegać miała na wdrożeniu systemu zarządzania linią technologiczną, wyposażonego w innowacyjne rozwiązania jak system analizy składowania słupów oparty na kamerach i wizji 3d oraz przestrzennej mapie ułożenia słupów z dalmierzami laserowymi. Wykorzystano także algorytm interpretujący sytuację na linii produkcyjnej z punktu widzenia aktualnego zapotrzebowania produkcji. Całość procesu oparta jest głównie na dwóch manipulatorach, które automatycznie zarządzają procesem transportu słupów w obrębie linii. Innowacyjność rozwiązania pozwoliło na  uzyskanie zaplanowanej dotacji  w kwocie ponad 6 milionów złotych.

Największe emocje towarzyszyły zespołowi projektowemu w momencie uruchomienia nowej maszyny.  Dzisiaj Valmont jest w posiadaniu innowacyjnej i niespotykanej linii technologicznej, która na stałe może odmienić specyfikę działania tego sektora przemysłowego. 

Proces wykończenia i pakowania słupów został zautomatyzowany i wyeliminowano z niego pracę manualną. Przekłada się to na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa, a także zwiększenie jego mocy przerobowych. Partycypacja w tego typu przedsięwzięciu jest niezwykle ekscytująca. Zespoły Trigonum i Valmont spisały się na medal.