Jakie są korzyści wykorzystania Big Data w eCommerce?

Jakie są korzyści wykorzystania Big Data w eCommerce?

Pojęcie Big Data może dla wielu osób wydawać się nieco chłodne i bardzo specjalistyczne. Tymczasem z dużymi zasobami danych mamy do czynienia praktycznie na co dzień. Ogromne zbiory danych przetwarza się w wielu różnych dziedzinach wiedzy i sektorach gospodarki – w tym eCommerce. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem i jakie korzyści niesie za sobą analiza Big Data? Omówimy to w dzisiejszym poradniku.

Czym jest Big Data?

Pod pojęciem Big Data należy rozumieć ogromne zbiory danych, których przetwarzanie powszechnymi sposobami praktycznie nie jest możliwe. Przeciętnej wielkości bazy typu Big Data obejmują dziesiątki gigabajtów danych, które są zbierane, gromadzone i analizowane na potrzeby działania wielu firm, funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, np. w narzędzia jak Hadoop, Cassandra, Avro, Flume, Lucene, Mahout, MongoDB, RapidMiner, Storm czy Cassandra.

Wpływ Big Data na handel cyfrowy

Dzięki kompleksowym zbiorom danych i ich analizie, zarządzanie handlem cyfrowym staje się wysoce efektywne i z biegiem czasu przynosi coraz większe korzyści. Przetwarzaniu można poddać chociażby nawyki zakupowe klientów lub działania wspierające marketing. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie Big Data można w zaskakujący sposób zoptymalizować procesy sprzedażowe, jeszcze sprawniej wyróżnić się na tle konkurencji oraz podążać za najnowszymi trendami, uderzając w konkretne grupy docelowe klientów.

Zalety wykorzystania Big Data w eCommerce

Korzyści wynikających z głębokiej analizy danych typu Big Data w eCommerce jest całkiem sporo. Zasadniczo praca na dużych zbiorach danych pozwala o wiele dokładniej ocenić ryzyko finansowe, trafiać do klientów z najnowszymi trendami, monitorować wewnętrzne i zewnętrzne procesy sprzedażowe czy przewidywać wyniki biznesowe. Co ważne, praca na Big Data pozwala jeszcze sprawniej realizować kampanie reklamowe (np. targetowanie reklam), uwzględniając wiele czynników, takich jak demografia czy zachowania zakupowe klientów.

Podsumowanie

Dzięki szczegółowej analizie zbiorów Big Data zarządzanie biznesem w sektorze eCommerce staje się o wiele bardziej przewidywalne i zoptymalizowane pod kątem sprzedażowym. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że praca na tak dużych zbiorach danych wymaga odpowiedniej wiedzy i znajomości specjalistycznych narzędzi.