Czym dokładnie jest kognitywne RPA?

Czym dokładnie jest kognitywne RPA?

Automatyzacja procesów biznesowych – RPA – to globalny trend. Dzięki niemu firmy mogą znacząco zwiększyć wydajność oraz osiągane zyski a ponadto zastąpić pracowników odpowiednio zaprogramowanymi robotami. W wersji standardowej RPA polega na automatyzacji powtarzalnych zadań, jednak okazuje się, że istnieje również kognitywne RPA. Technologia kognitywna różni się tym, iż wykorzystuje sztuczną inteligencję, która “uczy się” wraz z upływem czasu, jak jeszcze efektywniej wykonywać konkretne zadania, co prowadzi do jeszcze większej poprawy osiąganych wyników. Czym dokładnie jest kognitywne RPA? Tłumaczymy to w poniższym artykule.

Na czym polega kognitywne RPA? Wyjaśniamy!

Kognitywne RPA lub zamiennie, kognitywna automatyzacja procesów biznesowych, to określenie dla takiej robotyzacji, w której wykorzystuje się algorytmy sztucznej inteligencji oraz technologię uczenia maszynowego. 

Dzięki temu jakość decyzji podejmowanych przez zaprogramowane roboty ulega znaczącej poprawie. Robotyzacja procesów biznesowych w modelu kognitywnym zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców z całego świata. 

Jakie są różnice między standardowym RPA a RPA kognitywnym?

Istnieje szereg różnic pomiędzy standardowym RPA a RPA kognitywnym, nazywanym w skrócie cRPA. W porównaniu z RPA, cRPA polega na tym, że ta metoda robotyzacji nie jest ukierunkowana wyłącznie na procesy, ale także na wiedzę. Nie chodzi tutaj jedynie o zastąpienie powtarzalnej, żmudnej pracy ludzi pracą robotów. Chodzi o poszukiwanie wiedzy w dużych zbiorach danych. 

Zdobyta w ten sposób wiedza, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja sprawiają, że można zastąpić ludzi tam, gdzie trzeba podejmować odpowiednie, ważne decyzje. Wdrożenie RPA kognitywnego wymaga znajomości wielu technologii informatycznych – mowa tutaj m.in. o AI, rozpoznawaniu głosu (ang. Voice Recognition), OCR (ang. Optical Character Recognition), NLP (ang. Natural Language Processing) czy Data Mining.

W tradycyjnym RPA wykorzystuje się dane strukturalne, jednak w cRPA nie jest już to konieczne. Dane nie muszą mieć stabilnej, stałej struktury. Dodatkowo, człowiek nie musi ingerować w działanie kognitywnego RPA, ponieważ modyfikacja algorytmów następuje samoistnie, co jest ogromnym ułatwieniem. Jest to ogromna różnica w porównaniu do RPA, ponieważ tam obecność człowieka jest niezbędna, aby mieć pewność, że wszystkie procesy są realizowane zgodnie z założeniami.

W czym tkwi przewaga kognitywnego RPA?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana w ramach kognitywnego RPA naśladuje człowieka w sposób inteligentny. Chodzi o to, że roboty nie tylko wykonują powtarzalne czynności czy zbierają dane, ale wraz z upływem czasu zbierają doświadczenie. Wszystkie doświadczenia są z kolei wykorzystywane do tego, by optymalizować działanie robota. 

W tych obszarach, gdzie dotychczasowy potencjał automatyzacji wygląda na wyczerpany, można postawić właśnie na kognitywne RPA. Sztuczna inteligencja i algorytmy uczenia maszynowego są w stanie zidentyfikować wiele elementów, które będą mogły zostać usprawnione, co przyczyni się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie w ramach kognitywnego RPA?

Implementacja kognitywnego RPA wymaga bardzo wysokich kwalifikacji programistycznych. Z tego względu wybór partnera, który wdroży dla nas tą technologię w firmie, powinien być starannie przemyślany.  Szczególną uwagę należy zwrócić na certyfikaty developerów poświadczające doświadczenie w cRPA, a także liczebność zespołu i dotychczasowe osiągnięcia danej firmy w tej dziedzinie.

Podczas podejmowania decyzji warto też mieć na uwadze fakt, iż wdrożenie kognitywnego RPA będzie wymagało od pracowników sporego zaangażowania. Warto zatem zadbać o to, by implementacja RPA kognitywnego była poprzedzona odpowiednimi szkoleniami, by wiedzieli, jak funkcjonować w nowych warunkach.

Ważnym kryterium wyboru kognitywnego RPA powinno być również porównanie aktualnych kosztów związanych z realizacją wybranych procesów i poziomu trudności związanym z podejmowaniem konkretnych decyzji z ewentualnymi korzyściami, które będzie można odnieść w związku z implementacją tej technologii.