Na czym polega zarządzanie kryzysowe w firmie?

zarządzanie kryzysowe w firmie

W każdej firmie co jakiś czas może dochodzić do kryzysu na wielu płaszczyznach. Kluczem do sukcesu jest jednak umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem w nawet najtrudniejszych warunkach. Mowa tutaj zarówno o wdrożeniu rozwiązań krótko, jak i długoterminowych. W jaki sposób chronić interesy i wizerunek swojej firmy? Na czym polega zarządzanie kryzysowe?

Na czym polega zarządzanie kryzysowe w firmie?

Wielu przedsiębiorców przyznaje, że w przypadku wszelkiego rodzaju kryzysów nie chodzi już o to “czy”, ale “kiedy” nastąpią. Na działanie większości firm wpływa bowiem obecnie tak wiele różnych czynników, że nie sposób przygotować się na każdy możliwy scenariusz. Jak się jednak okazuje, najlepszym rozwiązaniem jest wypracowanie odpowiedniej strategii zarządzania podmiotem gospodarczym w kryzysie.

Zarządzanie kryzysowe w firmie – co to jest?

Istotą zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie jest stworzenie strategii, dzięki której możliwe będzie maksymalne zminimalizowanie szkód. Pod pojęciem tym należy rozumieć złożony z wielu etapów proces, którego przeprowadzenie ma na celu “uzdrowienie” firmy, z uwzględnieniem minionych, obecnych, jak i potencjalnych zagrożeń.

Jak i dlaczego powstają kryzysy?

Kryzys w firmie niejedno ma imię. Może wystąpić przede wszystkim w sferze: organizacyjnej, finansowej, sprzedażowej, logistycznej, inwestycyjnej, jak i w obszarze wizerunku firmy, gdy zaburzona zostaje realizacja misji i celów marki. To z kolei wpływa na pogorszenie relacji z interesariuszami: pracownikami, klientami, dostawcami, instytucjami finansowymi oraz urzędami. Przyczyn kryzysu można dopatrywać się w działaniu ludzkim, złym zarządzaniu firmą, ale również w sferze, na którą przedsiębiorca nie ma wpływu (np. siły natury czy wypadki losowe).

Komunikacja w sytuacji kryzysowej – główne narzędzia i działania

Komunikacja kryzysowa – co to jest? Najlepsza strategia na wypadek kryzysu w firmie to taka, która została stworzona i wdrożona… jeszcze przed kryzysem. Im więcej niekorzystnych sytuacji jest się w stanie przewidzieć, tym lepsza prognoza dla przedsiębiorstwa. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych powinna opierać się na prostocie i precyzji przekazu, a także sporej elastyczności. W wielu przypadkach pomocne może okazać się powołanie specjalnej grupy, której zadaniem będzie koordynowanie działań na poszczególnych szczeblach.

Jakie są role i obowiązki zespołu w sytuacji kryzysowej?

Jednym z najważniejszych elementów każdej strategii zarządzania kryzysem jest umiejętne i adekwatne do sytuacji rozłożenie zadań na konkretnych pracowników lub działy. Dobrym rozwiązaniem jest powołanie tzw. sztabu kryzysowego oraz wskazanie lidera, do którego będzie należeć ostatnie słowo. Niejednokrotnie to właśnie od tempa podejmowanych decyzji zależy być albo nie być całej organizacji.

Podsumowanie

Odpowiedzialne podejście do tematu zarządzania kryzysowego pozwala firmie zapewnić wiarygodność i stabilność. Strategia powinna być dostosowana do struktury danego przedsiębiorstwa. Trudna sytuacja wywołuje często skrajne emocje, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby nie doprowadzić do chaosu i niepewności zarówno w sferze wewnętrznej, jak na zewnątrz. Reputacja firmy jest wartością, której ochrona wymaga systematycznych, przemyślanych działań. Kompleksową ofertę w zakresie doradztwa w dziedzinie zarządzania kryzysowego (PR kryzysowe) można znaleźć tutaj: https://obtk.pl/pr/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa/.