Umowa sprzedaży udziałów – co warto o niej wiedzieć?

Umowa sprzedaży udziałów – co warto o niej wiedzieć?

Z pozoru wydaje się być to umowa jak każda inna, jednak to tylko pozory. Kiedy zaczniemy zgłębiać tematykę umowy sprzedaży udziałów w spółce szybko okaże się, iż regulują ją przepisy kodeksu spółek handlowych i cechuje ją odmienność. Kupno i sprzedaż praw niematerialnych to dość specyficzna transakcja, gdzie nie następuje wydanie rzeczy, przedmiotu obrotu.

Zmiany udziałowców w spółce

Zmiany w gronie wspólników spółki dochodzą z różną częstotliwością. W niektórych spółkach jest to bardzo częste zjawisko, w innych odwrotnie, sporadyczne. Każdorazowo wspólnik zbywający całość lub część swych udziałów musi uzyskać zgodę pozostałych udziałowców, jak też dopełnić obowiązków nałożonych uprzednia umowa spółki. Ponadto kodeks spółek handlowych wymaga, aby umowa sprzedaży udziałów wzór została zawarta w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami. Kolejnym warunkiem wpływającym na skuteczność umowy sprzedaży udziałów jest poinformowanie zarządu o wstąpieniu nowego wspólnika w prawa i obowiązki. W wyznaczonych przypadkach odnoszących się do wielkości, wartości udziałów prawo obliguje spółkę do zgłoszenia zmian w KRS i wpisania nowego wspólnika, wskazując na jego dane identyfikacyjne, teleadresowe.

Rejestr zmian stanu właścicielskiego

Zarówno dla porządku i wygody jak i w związku z wymogiem prawnym każda spółka z ograniczona odpowiedzialnością musi prowadzić tak zwana księgę udziałów. W dokumencie tym gromadzone są chronologicznie zapisy o zmianach w obszarze stanu udziałów spółki. Wprowadzane są zmiany danych wspólników, w tym aktualizacja adresów, ale również stanu ilościowego i wartościowego posiadanych udziałów przez poszczególnych wspólników.

Wyeliminować niewiedzę

W kwestii organizacji spółki z o.o. Nie ma miejsca na brak wiedzy. Jeśli sami jako wspólnicy nie orientujemy się w swoich obowiązkach, warto poradzić się eksperta. Prawo narzuca szereg formalności wobec spółki, do których między innymi należy zwołanie zgromadzenia wspólników, czy powołanie zarządu spółki. W takich kwestiach pomoże nam wiedza pozyskana z sieci bądź bezpośrednio od radcy prawnego. O wiele więcej wątpliwych obowiązków, ale również praw wynika z przepisów o rachunkowości i podatkach spółek. W tych kwestiach bez wątpienia polegać można na doradcy podatkowym. Skorzystać możemy z usług opracowań ogólnych z wybranej tematyki jak też konsultacji konkretnego problemu w drodze rozmowy, odpowiedzi na zadane pytania czy sporządzenia pisma, dokonania czynności.

Porady z sieci

Przeszukując zasoby internetowe napotkać można na wiele informacji, wiele z nich jest bardzo wartościowa, ale i szereg porad jest co najmniej przeterminowana lub sprzeczna, zbyt ogólnikowa. Mając ograniczone zaufanie do wiadomości z sieci warto jest pozyskana wiedzę poddać fachowej weryfikacji. Nie zawsze przecież umowa sprzedaży udziałów wzór jest niewłaściwa, z błędami itp. korzystając ze sprawdzonych źródeł można być pewnym profesjonalizmu stworzonych dokumentów będących wzorami, czy też instrukcji, omówienia itd.