Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży

Różności

Umowa kupna-sprzedaży może okazać się bardzo istotnym elementem, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy po zakończonej transakcji. Warto odpowiednio ją przygotować, by wszystkie informacje były klarowne, a obie strony w pełni świadome.

Umowa kupna sprzedaży- dane personalne

Umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać informacje dzięki którym będzie można zidentyfikować sprzedawcę oraz kupca. Najważniejsze z nich to:

 • Imię i nazwisko
 • Nr pesel/seria i numer dowodu osobistego
 • Informacje dotyczące miejsca zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, numer domu/numer mieszkania)

Dodatkowe informacje:

 • adres e-mail
 • numer telefonu

W przypadku osób prowadzących działalność:

 • Dokładny adres siedziby
 • Nazwa firmy
 • NIP

Dzięki zamieszczeniu wszystkich szczegółowych informacji, możliwa jest bezproblemowa identyfikacja stron umowy. W przypadku ewentualnych roszczeń podmioty zajmujące się rozwiązaniem konfliktu mają ułatwiony kontakt ze sprzedającym oraz z kupującym. Zbiór danych pozwala szybko i sprawnie przeprowadzić dokładną weryfikację.

Umowa kupna sprzedaży- informacje o produkcie

Oprócz danych personalnych obu stron na umowie powinny również znaleźć się szczegółowe informacje o produkcie. Mogą się one różnić w zależności od przedstawionej oferty. Gdy produktem sprzedaży jest pojazd np: samochód osobowy, samochód ciężarowy lub motocykl niezbędne jest podanie numeru nadwozia (nr. VIN). Jest to główny element identyfikacji każdego modelu pojazdu, którego bezwzględnie nie można pominąć. Ponadto trzeba zawrzeć informacje o roku produkcji samochodu, dacie pierwszej rejestracji, OC, kraju pochodzenia, mocy silnika, numerze rejestracyjnym, kolorze i typie nadwozia oraz przebiegu. Wszelkie uszkodzenia pojazdu również muszą się pojawić. Dzięki temu można uniknąć bezpodstawnych oskarżeń o np: awarie. Podczas sporządzania umowy kupna-sprzedaży warto umieścić wzmiankę o świadomości aktualnego stanu pojazdu, którą musi potwierdzić osoba kupująca własnoręcznym podpisem. Oczywiście nie można zapomnieć o cenie produktu oraz dacie sprzedaży.

W przypadku sprzedaży ubrań warto podać informacje o ich jakości (ubranie nowe, ubranie używane) oraz rozmiarze. Dodatkowo można określić możliwość zwrotu ;jeśli sprzedającym jest osoba prywatna, nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu- taka wiadomość jest korzystna dla kupujących, jednak zależy tylko i wyłącznie od umowy sprzedającego.

Umowa kupna sprzedaży- co dodatkowo może zawierać ?

 • Można skorzystać z umieszczenia charakterystycznych sformułowań np: “przedmiotem sprzedaży jest…”, a następnie dodać najważniejsze informacje.
 • W każdej umowie warto podać jak największą ilość informacji ponieważ mogą pełnić kluczową rolę identyfikacji sprzedawanego produktu podczas jakichkolwiek roszczeń.
 • Warto pamiętać o informacji dotyczącej gwarancji produktu, którą ustala sprzedawca. Jeśli informacja nie jest podana, w Polsce uznaje się, że okres gwarancji wynosi 2 lata.

Umowa kupna sprzedaży- pułapki

Tak jak w przypadku sporządzania innych umów mogą pojawić się błędy w umowie kupna-sprzedaży. W zależności od sprzedawanego produktu, w przypadku jakichkolwiek problemów mogą pojawić się mniejsze lub większe nieprzyjemności.

Umowa kupna sprzedaży- najczęściej popełniane błędy

 • Niekompletne dane personalne– Brak umieszczenia wszystkich danych np: imię, nazwisko i miejscowość, bez kodu pocztowego oraz ulicy.
 • Brak informacji o produkcie– Umowa nie zawiera informacji o typie produktu, który jest podmiotem sprzedaży.
 • Pominięcie innych istotnych informacji– Brak wiadomości o aktualnym stanie produktu poddanym sprzedaży, możliwości gwarancji, zwrocie.
 • Nieumieszczenie treści ustaw– podpis pod ustawą, która reguluje np: koszty skarbowe, stworzy klarowną umowę dla obu stron.

Umowa kupna sprzedaży- obowiązkowe zapisy

W umowie kupna-sprzedaży warto zawrzeć zapisy, dzięki którym obie strony będą świadome swoich praw.

Najbardziej popularne zapisy:

 • Zgodnie z art. 546 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca ma obowiązek przed zawarciem umowy kupna sprzedaży udzielenia kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących przedmiotu sprzedaży.
 • “Kupujący jest świadomy stanu technicznego pojazdu…”
 • “Sprzedający oświadcza, że produkt poddany sprzedaży jest jego własnością…”
 • “W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego.”

Przygotowując skomplikowaną umowę kupna-sprzedaży zawsze warto udać się do kancelarii prawnej i skonsultować ją z prawnikiem. Koszt takiej konsultacji nie jest duży a może uchronić przed stratami.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze