Systemy MES a ERP i WMS – czym się różnią i jakie są korzyści z ich integracji?

Systemy MES a ERP i WMS - czym się różnią i jakie są korzyści z ich integracji?

Nowoczesne modele biznesowe skłaniające przedsiębiorców do integracji informatycznych systemów zarządzania z pracą wykonywaną przez czynnik ludzki. Jest to szczególnie widoczne w sektorze wytwórczym gospodarki, gdzie poszczególne maszyny, a nawet całe linie produkcyjne są zautomatyzowane, a ich działanie cechuje wysoka precyzja i powtarzalność. Czym różni się system MES od ERP i WMS? Czy ich integracja sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa?

SPIS TREŚCI

  • System MES – różnice między ERP I WMS
  • Korzyści płynące z integracji systemów MES, ERP i WMS

System MES – różnice między ERP I WMS 

Mimo że każdy z wymienionych systemów może funkcjonować indywidualne, dopiero pełna integracja jest w stanie przynieść wymierne korzyści w obszarach:

  • Zleceń produkcyjnych (MES);
  • Zarządzania operacjami i planowania logistyki (ERP);
  • Zarządza procesem realizacji zamówień, uwzględniając łańcuch dostaw (WMS).

W tym zestawieniu można zauważyć pewną korelację łączącą poszczególne systemy, przy czym funkcję sprawującą niejako nadzór nad pozostałymi, pełni system MES (Manufacturing Execution System), podczas kiedy inne, rozszerzają możliwości systemu zarządzania produkcją, pełniąc nadzór nad całością przedsiębiorstwa.

Czym jest system MES? 

Jest to system realizacji produkcji, poprzez który następuje organizacja, obsługa i monitorowanie w czasie rzeczywistym procesów zachodzących w zakładzie produkcyjnym. Celem wdrożenia systemu MES jest zapewnienie maksymalnej wydajność produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Czym jest system ERP? 

System ERP ułatwia prowadzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez wspieranie automatyzacji, a także zarządzanie w obszarach finansów, kadrowych, produkcji, logistycznych i spedycyjnych. System nie dysponuje funkcjami ściśle nadzorującymi produkcję, w tym celu niezbędna jest współpraca pomiędzy systemami ERP oraz MES.

Czym jest system WMS? 

System WMS zapewnia wgląd w asortyment zapasów przedsiębiorstwa oraz wspomaga nadzór nad procesem realizacji zamówień na podstawie łańcuchów dostaw.

WMS (Warehouse Management System) wspomaga kontrolę nad wyrobami, począwszy od centrum dystrybucji, aż po punkty sprzedaży hurtowej bądź detalicznej.

Korzyści płynące z integracji systemów MES, ERP i WMS 

Integracja systemów MES, ERP i WMS łączy w sobie funkcjonalność każdego z elementów optymalizując funkcjonowanie podmiotu gospodarczego na każdym etapie produkcji.

Wzajemne powiązanie cyklów wytwórczych, procesów dystrybucji oraz zarządzania zasobami ludzkimi pozwala nie tylko ograniczyć zatrudnienie, lecz także sprawia, że decyzje podejmowane w zakresie profilu działalności przedsiębiorstwa podejmowane są szybko i co ważniejsze, przynoszą oczekiwane rezultaty.