Sposoby na oszczędność energetyczną przy użytkowaniu sprężarek

Sposoby na oszczędność energetyczną przy użytkowaniu sprężarek

W idealnym zakładzie sprężone powietrze produkowane byłoby jedynie na cele produkcyjne, a jego przesyłanie odbywałoby się bezstratnie. W rzeczywistości występuje szereg czynników, które wpływają negatywnie na czas pracy urządzeń, a co za tym idzie, ilość poboru energii elektrycznej. Wedle szacunków, jedynie 50% produkowanego sprężonego powietrza jest faktycznie wykorzystywane do celów produkcyjnych, kolejne 20-30% ucieka poprzez nieszczelności, 10% zostaje utracone z powodu nieprawidłowej eksploatacji, a pozostałe 10% to nadwyżka w produkcji spowodowana błędami w instalacji i nieprawidłowo przekazywanymi sygnałami do systemu zarządzania pracą sprężarki, co skutkuje wytworzeniem iluzji większego zapotrzebowania.

W jaki sposób można ograniczyć zużycie energii elektrycznej w zakładzie?

Zacząć należy od analizy rozkładu zużycia sprężonego powietrza. Częściowo można ją przeprowadzić samodzielnie, warto jednak skorzystać z usług firmy zajmującej się audytami energetycznymi. Najłatwiejszym sposobem na zminimalizowanie strat jest usunięcie nieszczelności w instalacji. Jedną z metod ich wykrycia jest posłużenie się detektorem ultradźwiękowym, dzięki któremu można precyzyjnie zlokalizować miejsce wycieku.

Istotne może być również wprowadzenie korekt do instalacji sprężonego powietrza. Zachodzące w niej nieprawidłowości mogą skutkować spadkami ciśnienia i nierównomierną pracą sprężarek. Rozwiązaniem problemu może być poprowadzenie instalacji w pętli lub podłączenie dodatkowych zbiorników powietrza w miejscach najbardziej oddalonych od sprężarki.

Inną metodą na energooszczędność jest odzysk ciepła odpadowego, generowanego podczas pracy sprężarki. Dzięki zamontowaniu wymiennika ciepła można wykorzystać je do podgrzewania wody użytkowej lub przekazać do układu cieplnego ogrzewania.
Warto zastanowić się również nad wymianą sprężarki na model zmiennoobrotowy, który dostosuje się do zmiennego w czasie zapotrzebowania na sprężone powietrze w zakładzie.

Do innych, mniej inwazyjnych metod oszczędności energii elektrycznej można zaliczyć między innymi skuteczną wentylację sprężarkowni, dzięki której ograniczymy pracę układu chłodzenia urządzeń lub zredukowanie ciśnienia pracy na tyle, na ile to możliwe. Warto również pamiętać o regularnej wymianie filtrów sprężonego powietrza, których stopień zanieczyszczenia przekłada się na zwiększony spadek ciśnienia. Istotny jest również dobór odpowiedniego sterownika, który będzie efektywnie zarządzał pracą kilku urządzeń z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowanie na sprężone powietrze. Dobrym rozwiązaniem będzie także zredukowanie korzystania z powietrza wysokiej jakości. W tym celu można poprowadzić drugą instalację, która będzie spełniać zapotrzebowanie na powietrze gorszej jakości, co w perspektywie przyniesie redukcję kosztów.

Choć wiele z zaprezentowanych metod wymaga inwestycji w nowe rozwiązania, warto podejmować kolejne kroki w celu oszczędności energii elektrycznej. Nawet działania na mniejszą skalę mogą widocznie zmniejszyć ogólne koszty utrzymania zakładu oraz użytkowania takich urządzeń jak kompresor śrubowy.